Документ 146/95, поточна редакція — Редакція від 19.03.1996, підстава - 194/96

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про участь Української фондової біржі
в приватизаційних процесах
( На часткову зміну Указу установити, що продаж об'єктів
групи Е здійснюється, якщо інше не передбачено
установчими документами відповідних підприємств,
господарських товариств, банків та на це є згода інших
співвласників, шляхом продажу часток (паїв, акцій), що
належать державі, на аукціоні або на фондових біржах,
у тому числі на Українській фондовій біржі та в її
філіях відповідно до планів-графіків, які
затверджуються Фондом державного майна України згідно
з Указом Президента N 194/96 ( 194/96 ) від 19.03.96 )

З метою вдосконалення механізму приватизації державного
майна, розширення можливостей фінансових посередників щодо участі
в приватизаційних процесах, створення сприятливих умов для
дальшого розвитку ринку цінних паперів п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу Фонду державного майна України,
Міністерства економіки України, Української фондової біржі щодо
розміщення через Українську фондову біржу та її філії частини
акцій відкритих акціонерних товариств, які створені на базі
об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації на 1994 рік
до груп В і Г. 2. Установити, що розміщення акцій відкритих акціонерних
товариств здійснюється шляхом їх аукціонного продажу на
Українській фондовій біржі та в її філіях за грошові кошти
юридичним та фізичним особам України. Допуск акцій до обігу на Українській фондовій біржі
здійснюється безоплатно. 3. Фонду державного майна України затвердити у двотижневий
строк перелік не менш як 100 відкритих акціонерних товариств, що
створені на базі об'єктів групи Г, крім передбачених статтею 15
Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699
( 699/94 ) "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на
використання приватизаційних майнових сертифікатів", для
проведення на Українській фондовій біржі та в її філіях
аукціонного продажу 30 відсотків їх акцій, що перебувають у
державній власності. 4. Фонду державного майна України здійснювати на Українській
фондовій біржі та в її філіях аукціонний продаж акцій відкритих
акціонерних товариств, які створені на базі об'єктів групи В, що
залишились нереалізованими після проведення сертифікатних
аукціонів і перебувають у державній власності. 5. Установити, що кошти, одержані від продажу акцій відкритих
акціонерних товариств, перераховуються до позабюджетних фондів
приватизації та використовуються виключно на фінансування центрів
проведення сертифікатних аукціонів і розвиток системи електронного
обігу цінних паперів.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 27 лютого 1995 року
N 146/95вгору