Документ 146/2006, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 2 серпня 2000 року N 945

Внести до Указу Президента України від 2 серпня 2000 року
N 945 ( 945/2000 ) "Про гранти Президента України для обдарованої
молоді" (зі змінами, внесеними Указами від 24 грудня 2002 року
N 1212 ( 1212/2002 ) та від 6 липня 2004 року N 754 ( 754/2004 )
такі зміни:
1. У Положенні про гранти Президента України для обдарованої
молоді, затвердженому зазначеним Указом ( 945/2000 ):
1) абзац восьмий пункту 4 доповнити реченням такого змісту:
"У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є
вирішальним";
2) пункти 5 та 7 виключити;
3) пункти 6, 8 та 11-14 викласти в такій редакції:
"6. Міністерство щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з
висновками Експертної ради";
"8. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює
Президент України за поданням Кабінету Міністрів України, яке
вноситься щороку до 1 листопада";
"11. Особа, якій призначено грант, укладає договір з
Міністерством та відповідно з Міністерством у справах молоді,
сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим,
структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (далі - структурні підрозділи) за місцем реєстрації
цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється
Міністерством.
12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в
установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на
спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях
відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк
України".
13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного
підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку,
встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі
використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе
відповідальність, передбачену договором.
14. Міністерство щороку інформує Президента України та
Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації
творчих проектів, на які були виділені кошти".
2. В тексті Указу ( 945/2000 ) та затвердженого ним Положення
слова "Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді" та
"Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство України у справах сім'ї,
молоді та спорту" та "Міністр України у справах сім'ї, молоді та
спорту" у відповідному відмінку.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 лютого 2006 року
N 146/2006вгору