Документ 1458/2004, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2004 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2004 року:
- за комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи
на природне середовище, наукове обгрунтування реабілітації
забруднених територій та радіаційного захисту населення України:
ГРОДЗИНСЬКОМУ Дмитру Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту клітинної
біології і генетичної інженерії НАН України
ФРАНЦЕВИЧУ Леоніду Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН
України
СЕРДЮКУ Андрію Михайловичу - докторові медичних наук,
директорові Інституту гігієни та медичної екології імені
О.М. Марзеєва
КАШПАРОВУ Валерію Олександровичу - докторові біологічних
наук, директорові Українського науково-дослідного інституту
сільськогосподарської радіології
ПРІСТЕРУ Борису Самуіловичу - докторові біологічних наук,
головному науковому співробітникові Українського
науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології
БОНДАРЕНКУ Герману Миколайовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, заступникові директора Інституту
геохімії навколишнього середовища НАН України
БОГДАНОВУ Григорію Олександровичу - докторові
сільськогосподарських наук, професорові кафедри Національного
аграрного університету
ЛІХТАРЬОВУ Іллі Ароновичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Наукового центру радіаційної медицини
ЖЕЛЕЗНЯКУ Марку Йосиповичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту проблем математичних машин і
систем НАН України
ВОЙЦЕХОВИЧУ Олегу Вадимовичу - кандидатові географічних наук,
завідувачу відділу Українського науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту;
- за розробку та впровадження високоефективної
природоохоронної технології видобутку корисних копалин в складних
гідрогеологічних умовах:
БЛІЗНЮКОВУ Віктору Григоровичу - докторові технічних наук,
директорові Державного науково-дослідного гірничорудного інституту
ЧИСТЯКОВУ Євгенію Петровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Державного науково-дослідного
гірничорудного інституту
СТОРЧАКУ Сергію Олександровичу - докторові технічних наук,
Голові Державного комітету України з нагляду за охороною праці
ШВИДЬКУ Петру Васильовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові концерну "Південруда", м. Дніпропетровськ
ФУРМАНУ Олександру Івановичу - генеральному директорові
закритого акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
комбінат"
ЗАМИШЛЯЄВУ Олександру Геннадійовичу - технічному секретареві
спостережної ради закритого акціонерного товариства "Запорізький
залізорудний комбінат"
ДРАГУНОВУ Володимиру Прокоповичу - колишньому генеральному
директорові закритого акціонерного товариства "Запорізький
залізорудний комбінат"
СЛОБОДЧИКОВУ Георгію Івановичу - колишньому
інженеру-конструкторові закритого акціонерного товариства
"Запорізький залізорудний комбінат"
БОРИСЕНКУ Сергію Григоровичу - докторові технічних наук
(посмертно)
МАЛОМУ Алю Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
(посмертно);
- за розробку та впровадження в інституційній системі України
інноваційних організаційно-економічних та інформаційних
технологій:
АЗАРОВУ Миколі Яновичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, Першому віце-прем'єр-міністрові України,
Міністрові фінансів України
ЯРОШЕНКУ Федору Олексійовичу - докторові економічних наук,
Голові Державної податкової адміністрації України
КОЗАЧЕНКУ Сергію Вікторовичу - докторові економічних наук,
директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний
центр розвитку підприємництва та менеджменту"
ГРИШІ Сергію Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу товариства з обмеженою відповідальністю
"Міжнародний центр розвитку підприємництва та менеджменту"
НОВИЦЬКОМУ Валерію Євгеновичу - докторові економічних наук,
завідувачу відділу Інституту світової економіки і міжнародних
відносин НАН України;
- за створення та впровадження ефективних технологій, що
підвищують експлуатаційний ресурс інженерних систем
життєзабезпечення:
БОЛОТСЬКИХ Миколі Степановичу - докторові технічних наук,
ректорові Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури
ГОНЧАРЕНКУ Дмитру Федоровичу - докторові технічних наук,
проректорові Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури
САНКОВУ Георгію Олександровичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Харківського державного
технічного університету будівництва та архітектури
СЕМЧУКУ Григорію Михайловичу - кандидатові технічних наук,
Голові Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства
ПОТАПОВУ Василю Івановичу - народному депутатові України
КОРІНЬКУ Івану Васильовичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Державного комунального підприємства
"Харківкомуночиствод"
КЛЕЙНУ Юхиму Борисовичу - кандидатові технічних наук,
головному інженерові Державного комунального підприємства
"Харківкомуночиствод"
ПІЛІГРАМУ Сергію Сергійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові генерального директора Державного комунального
підприємства "Харківкомуночиствод"
КОВАЛЕНКУ Олександру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, директорові комплексу "Харківводовідведення" Державного
комунального підприємства "Харківкомуночиствод";
- за інвестиційний металургійний комплекс інноваційних
технологій виробництва сталі і суцільнокатаних залізничних коліс,
які забезпечують високу конкурентоспроможність їх на міжнародних
ринках транспортного металу:
ГАСИКУ Михайлу Івановичу - академікові Національної академії
наук України, завідувачу кафедри Національної металургійної
академії України
ПРОЙДАКУ Юрію Сергійовичу - докторові технічних наук,
проректорові Національної металургійної академії України
ЄСАУЛОВУ Василю Петровичу - докторові технічних наук,
професорові Національної металургійної академії України
ПІНЧУКУ Віктору Михайловичу - кандидатові технічних наук,
народному депутатові України
ЄСАУЛОВУ Геннадію Олександровичу - кандидатові технічних
наук, генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
КОЗЛОВСЬКОМУ Альфреду Івановичу - директорові Інституту з
розвитку відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський
трубопрокатний завод"
КІРІЧКУ Олександру Івановичу - голові спостережної ради
відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський
трубопрокатний завод"
ЧУПРИНІ Любові Володимирівні - начальникові технологічного
управління відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський
трубопрокатний завод"
ПІНЧУКУ Михайлу Ароновичу - директорові товариства з
обмеженою відповідальністю "Інтерпайп"
МЕДОВАРУ Борису Ізраїльовичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за цикл робіт "Наукові основи формування ресурсів підземних
вод як джерела якісного водопостачання та раціонального
господарського водокористування":
ШЕСТОПАЛОВУ Вячеславу Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, заступникові директора Інституту
геологічних наук НАН України
ЛЯЛЬКУ Вадиму Івановичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, директорові Центру аерокосмічних досліджень
Землі Інституту геологічних наук НАН України
ОГНЯНИКУ Миколі Степановичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу відділу Інституту
геологічних наук НАН України
СИТНІКОВУ Анатолію Борисовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу відділу Інституту
геологічних наук НАН України
СУХОРЕБРОМУ Арнольду Олексійовичу - докторові геологічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту геологічних
наук НАН України
ГУДЗЕНКУ Вадиму Вікторовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту геологічних наук НАН України
СКАЛЬСЬКОМУ Олександру Сергійовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту геологічних наук НАН України
ДРОБНОХОДУ Миколі Івановичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, віце-президентові Міжрегіональної
академії управління персоналом
ЯКОВЛЄВУ Євгену Олександровичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Українського інституту досліджень навколишнього
середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони
України
РУДЕНКУ Юрію Федоровичу - кандидатові геолого-мінералогічних
наук, заступникові директора Науково-інженерного центру
радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень при Президії НАН
України;
- за розробку та впровадження новітніх продуктів і обладнання
з метою забезпечення дітей вітчизняним високоякісним консервованим
харчуванням рослинного походження:
АНТИПКІНУ Юрію Геннадійовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології
ПИЛИПЕНКУ Юрію Дмитровичу - кандидатові економічних наук,
директорові Державного науково-дослідного і
проектно-конструкторського інституту "Консервпромкомплекс"
ВЕРХІВКЕРУ Якову Григоровичу - докторові технічних наук,
головному технологові відкритого акціонерного товариства "Одеський
консервний завод дитячого харчування"
ФАЙНГЕТУ Борису Емануїловичу - головному інженерові
відкритого акціонерного товариства "Одеський консервний завод
дитячого харчування"
ЛУКУ Іллі Григоровичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Барський машинобудівний завод"
ЗАЙЦІ Володимиру Петровичу - заступникові голови правління
відкритого акціонерного товариства "Барський машинобудівний завод"
ХОДІ Євгену Григоровичу - головному інженерові відкритого
акціонерного товариства "Барський машинобудівний завод"
ПАНЬКЕВИЧУ Михайлу Мойсейовичу - заступникові головного
конструктора відкритого акціонерного товариства "Барський
машинобудівний завод"
ЛЕБЕДОВИЧУ Віталію Миколайовичу - головному спеціалістові
відкритого акціонерного товариства "Барський машинобудівний завод"
ЛЯШЕНКУ Олександру Володимировичу - головному інженерові
відкритого акціонерного товариства "Адигейський консервний
комбінат" (Російська Федерація);
- за електричне зварювання м'яких живих тканин:
ПАТОНУ Борису Євгеновичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України
ЛЄБЕДЄВУ Володимиру Костянтиновичу - академікові Національної
академії наук України, радникові дирекції Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
ЛЕБЕДЄВУ Олексію Володимировичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
ЗАХАРАШУ Михайлу Петровичу - докторові медичних наук,
начальникові Військово-медичного управління Служби безпеки України
НИЧИТАЙЛУ Михайлу Юхимовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Інституту хірургії та трансплантології
ФУРМАНОВУ Юрію Олександровичу - докторові медичних наук,
керівникові відділу Інституту хірургії та трансплантології
ІВАНОВІЙ Ользі Миколаївні - кандидатові технічних наук,
директорові Міжнародної асоціації "Зварювання"
МАКАРОВУ Анатолію Васильовичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу кафедри Київської медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
ПОДПРЯТОВУ Сергію Євгенійовичу - кандидатові медичних наук,
головному хірургові Київської міської клінічної лікарні N 1
ЗАХАРАШУ Юрію Михайловичу - кандидатові медичних наук,
доцентові кафедри Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця;
- за створення, освоєння виробництва і впровадження
вітчизняного моторвагонного рухомого складу соціального
призначення для пасажирських перевезень приміського сполучення:
ГОЛУБЕНКУ Олександру Леонідовичу - докторові технічних наук,
ректорові Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля
ТАРТАКОВСЬКОМУ Едуарду Давидовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Української державної академії залізничного
транспорту
МЕЛЬНИКОВУ Миколі Петровичу - народному депутатові України
БИКАДОРОВУ Віктору Петровичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
БАСОВУ Геннадію Григоровичу - кандидатові технічних наук,
технічному директорові відкритого акціонерного товариства
"Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
НАЙШУ Науму Мусійовичу - заступникові технічного директора
відкритого акціонерного товариства "Холдингова компанія
"Луганськтепловоз"
МІЩЕНКУ Костянтину Павловичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Холдингова компанія
"Луганськтепловоз"
БЕРЕЗНИЦЬКОМУ Валерію Аркадійовичу - начальникові відділу
відкритого акціонерного товариства "Холдингова компанія
"Луганськтепловоз"
СЕРГІЄНКУ Миколі Івановичу - кандидатові технічних наук,
начальникові Головного управління Державної адміністрації
залізничного транспорту України;
- за технологію і обладнання для комплексної модернізації
виробництва та постачання теплоти (розробка, апробація,
впровадження):
ДОЛІНСЬКОМУ Анатолію Андрійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту технічної теплофізики
НАН України
ГРИЩЕНКО Тетяні Георгіївні - докторові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики
НАН України
ДЕКУШІ Леоніду Васильовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту технічної теплофізики НАН України
СІГАЛУ Олександру Ісаковичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту технічної теплофізики НАН України
БУЛАВЦІ Анатолію Васильовичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики
НАН України
ВОРОБЙОВУ Леоніду Йосиповичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту технічної
теплофізики НАН України
СЕРДЮКУ Сергію Дмитровичу - заступникові генерального
директора Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго"
ВАЙЛЮ Ігорю Валентиновичу - генеральному директорові
орендного підприємства "Кримтеплокомуненерго"
ЛАВРЕНЦОВУ Євгену Михайловичу - науковому співробітникові
Інституту газу НАН України
НАЗАРЕНКУ Олегу Олексійовичу - директорові колективного
малого підприємства "Промел";
- за цикл праць "Нові оптичні та магнітооптичні явища в
антиферомагнетиках":
ПЕТРОВУ Ельмару Григоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
ГНАТЧЕНКУ Сергію Леонідовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ХАРЧЕНКУ Миколі Федоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ЧУПИС Ірині Євгеніївні - докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту
низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ГНЕЗДІЛОВУ Володимиру Петровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ЄРЕМЕНКУ Андрію Вікторовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ФОМІНУ Валерію Ігнатовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ПАШКЕВИЧУ Юрію Георгійовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Донецького фізико-технічного інституту
імені О.О. Галкіна НАН України
ЛЮБЧАНСЬКОМУ Ігорю Леонідовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Донецького фізико-технічного інституту імені О.О. Галкіна НАН
України;
- за розробку і впровадження в серійне виробництво нового
покоління комплексу дальньої радіотехнічної розвідки стратегічного
призначення "Кольчуга":
БАШКОВУ Євгену Олександровичу - докторові технічних наук,
проректорові Донецького національного технічного університету
ЯКОВЛЕВУ Віталію Васильовичу - докторові технічних наук,
виконавчому директорові товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія "Інвестиції і технології"
НЕМЧИНУ Олександру Федоровичу - кандидатові технічних наук,
президентові товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія
"Інвестиції і технології"
РЯБКІНУ Юрію Вікторовичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Топаз"
ГРИШКУ Миколі Мефодійовичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Спеціальне конструкторське бюро
радіотехнічних приладів"
КОРОТКОВУ Вячеславу Валентиновичу - головному інженерові
відкритого акціонерного товариства "Спеціальне конструкторське
бюро радіотехнічних приладів"
МАРЧЕНКУ Василю Васильовичу - заступникові головного інженера
відкритого акціонерного товариства "Спеціальне конструкторське
бюро радіотехнічних приладів"
КАРНАУХУ Валерію Всеволодовичу - начальникові відділу
відкритого акціонерного товариства "Спеціальне конструкторське
бюро радіотехнічних приладів"
МАЛЄВУ Валерію Івановичу - колишньому генеральному
директорові Державної компанії з експорту та імпорту продукції і
послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"
(посмертно);
- за інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням
мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних
засобів:
ІЛЬЧЕНКУ Михайлу Юхимовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, проректорові Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
ЯКИМЕНКУ Юрію Івановичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, проректорові Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
БУНІНУ Сергію Георгійовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Науково-дослідного інституту
телекомунікацій Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
КРАВЧУКУ Сергію Олександровичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Науково-дослідного інституту
телекомунікацій Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
СИЗРАНОВУ Валерію Олександровичу - старшому науковому
співробітникові Науково-дослідного інституту телекомунікацій
Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
БОЮНУ Віталію Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
ЧМІЛЮ Володимиру Мусійовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Науково-виробниче підприємство "Сатурн"
ЛУК'ЯНЕНКУ Миколі Васильовичу - головному конструкторові
Державного підприємства "Оризон-Навігація"
НЕПОМЯЩЕМУ Борису Олександровичу - голові правління закритого
акціонерного товариства "Українські Сателітарні Системи";
за багатотомну наукову працю "Юридична енциклопедія":
ТАЦІЮ Василю Яковичу - академікові Національної академії наук
України, ректорові Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого
ШЕМШУЧЕНКУ Юрію Сергійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
ПОГОРІЛКУ Віктору Федоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
СЕМЧИКУ Віталію Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України
НАГРЕБЕЛЬНОМУ Володимиру Петровичу - кандидатові юридичних
наук, заступникові директора Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
ДЕНИСОВУ Володимиру Наумовичу - докторові юридичних наук,
завідувачу відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України
УСЕНКУ Ігорю Борисовичу - кандидатові юридичних наук,
завідувачу відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України
МИРОНЕНКУ Олександру Миколайовичу - докторові філософських
наук, головному науковому співробітникові Інституту держави і
права імені В.М. Корецького НАН України
ГОРБАТЕНКУ Володимиру Павловичу - докторові політичних наук,
завідувачу Центру енциклопедичних юридичних видань Інституту
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
ЗЯБЛЮКУ Михайлу Павловичу - кандидатові юридичних наук,
головному редакторові Центру енциклопедичних юридичних видань
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
- за розробку і впровадження у виробництво новітніх
біотехнологій відтворення, розмноження та поліпшення
сільськогосподарських тварин:
ОСТАШКУ Федору Івановичу - докторові біологічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту тваринництва
БЕЗУГЛОМУ Миколі Дмитровичу - докторові сільськогосподарських
наук, головному науковому співробітникові Інституту тваринництва
КОВАЛЕНКУ Віктору Федоровичу - докторові біологічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту свинарства імені
О.В. Квасницького
МАРТИНЕНКО Ніні Антонівні - докторові біологічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту свинарства імені
О.В. Квасницького
МЕЛЬНИКУ Юрію Федоровичу - кандидатові сільськогосподарських
наук, заступникові Міністра аграрної політики України
КУЗНЄЦОВУ Григорію Миколайовичу - голові ради Міжнародної
науково-виробничої асоціації "Ембріон"
КАРАСИКУ Юрію Михайловичу - голові ради Національного
об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"
ЗВОЗЧИКУ Миколі Григоровичу - голові агропромислового
товариства з обмеженою відповідальністю "Харківплемсервіс"
СМИРНОВУ Ігорю Васильовичу - докторові біологічних наук
(посмертно);
- за підручник "Основи гідроекології". - К.: Обереги, 2001. -
728 с.:
РОМАНЕНКУ Віктору Дмитровичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту гідробіології НАН
України;
- за підручник "Землезнавство". - К.: Либідь, 2000. - 464 с.:
БАГРОВУ Миколі Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, ректорові Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського
БОКОВУ Володимиру Олександровичу - докторові географічних
наук, завідувачу кафедри Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського
ЧЕРВАНЬОВУ Ігорю Григоровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна.
2. Установити на 2004 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 грудня 2004 року
N 1458/2004вгору