Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.20021457
Документ 1457-2002-п, попередня редакція — Редакція від 30.03.2012, підстава - 218-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2002 р. N 1457
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 430 ( 430-2005-п ) від 08.06.2005
N 218 ( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 р. N 1457
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 ( 341-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 1999 р.,
N 42, ст. 2096; 2000 р., N 8, ст. 319; 2001 р., N 32, ст. 1479;
2002 р., N 1, ст. 4):
1) у тексті Положення:
слова "Головне управління Державтоінспекції МВС" в усіх
відмінках замінити словами "департамент Державтоінспекції МВС" у
відповідному відмінку;
слова "Національної гвардії" виключити;
2) у пункті 4:
підпункт 43 викласти у такій редакції:
"43) веде облік торговельних організацій,
підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності
всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні
агрегати до них, видає їм в установленому порядку бланки
довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів, а
також номерні знаки для разових поїздок";
доповнити пункт підпунктом 47 такого змісту:
"47) забезпечує організацію та контролює підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних
засобів, веде облік суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм
власності, що провадять зазначену діяльність, видає їм в
установленому порядку бланки свідоцтв про підготовку водіїв";
3) у пункті 5:
в підпункті 3 слова "провадити підрозділами дорожньої міліції
оперативно-розшукову діяльність, а також криміналістичні
дослідження" виключити;
підпункт 23 виключити;
4) у пункті 6:
абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
"Начальник департаменту Державтоінспекції МВС призначається
на посаду Державним секретарем МВС за погодженням з Міністром
внутрішніх справ.
Начальники управлінь (відділів) Державтоінспекції головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та
Київській області, управлінь МВС України в областях і м.
Севастополі, а також їх заступники призначаються на посаду та
звільняються з посади в установленому порядку за погодженням з
начальником департаменту Державтоінспекції МВС";
абзац четвертий виключити;
5) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"При департаменті Державтоінспекції МВС можуть утворюватися
консультативно-дорадчі комісії, наглядово-технічні ради,
громадські та інші формування з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 430
( 430-2005-п ) від 08.06.2005 }

4. У тексті Правил проїзду великогабаритних та великовагових
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 ( 30-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75) слова
"управлінням Державтоінспекції МВС" і "управліннями
Державтоінспекції головних управлінь" замінити відповідно словами
"департаментом Державтоінспекції МВС" і "управліннями (відділами)
Державтоінспекції головних управлінь".
5. Доповнити графу "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться
функції технічного регулювання" позиції "МВС" переліку центральних
органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного
регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288
( 288-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521)
словами "технічний стан транспортних засобів; безпека дорожнього
руху".вгору