Документ 1455-IV, перша редакція — Прийняття від 05.02.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.271 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину сьому статті 1 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645) викласти в такій
редакції:
"Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу
приватизаційних паперів, заставних та іпотечних цінних паперів
визначаються спеціальним законодавством України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 2004 року
N 1455-IVвгору