Про утворення в місті Львові Сихівського району
Постанова Верховної Ради України від 10.02.20001454-III
Документ 1454-III, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення в місті Львові
Сихівського району
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 10, ст. 88 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Утворити в місті Львові Сихівський район за рахунок земель
Галицького району.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1454-IIIвгору