Документ 1452-XII, поточна редакція — Прийняття від 30.08.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про передачу підприємств, установ та організацій
союзного підпорядкування, розташованих на
території України, у власність держави

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст.581 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що підприємства, установи та організації
союзного підпорядкування, розташовані на території України, з
прийняттям цього Указу переходять у державну власність України.
2. Кабінету Міністрів України в основному до 1 жовтня 1991
року забезпечити перехід зазначених підприємств, установ та
організацій у відання органів державного управління. Повністю
закінчити цю роботу до 1 грудня 1991 року.
3. Визнати недійсними майнові договори, якими змінено форму
власності, укладені під час дії мораторію, встановленого
постановою Верховної Ради України 29 листопада 1990 року
( 506-12 ).
4. Встановити, що рішення державних органів, органів
громадських, політичних, кооперативних, інших організацій і
підприємств, посадових осіб, а також договори та інші угоди,
прийняті чи здійснені на основі законодавства СРСР щодо зміни
власника і форм власності після прийняття Постанови Верховної Ради
України від 24 серпня 1991 року "Про проголошення незалежності
України" ( 1427-12 ) без узгодження з відповідними органами
управління, визначеними Кабінетом Міністрів України, вважаються
недійсними.
5. Встановити, що правонаступниками за договорами оренди
державних підприємств на території України, які укладені з
міністерствами і відомствами СРСР, є Фонд державного майна
України, відповідні галузеві міністерства та державні корпорації
республіки.
6. Всім підприємствам і організаціям, що підпадають під дію
цього Указу, забезпечити безумовне виконання в 1991 році
державного замовлення та договірних зобов'язань.
7. Керівники підприємств, установ та організацій, які
переходять у державну власність України, за виконання покладених
на них обов'язків несуть відповідальність перед Урядом України.
8. Кабінету Міністрів України провести переговори і укласти
угоди з урядами інших республік щодо їх власності на майнові
комплекси і фінансові ресурси, що знаходяться на території
України, а також на майнові комплекси і фінансові ресурси України,
що знаходяться на територіях інших республік.
9. Кабінету Міністрів України щомісячно доповідати Президії
Верховної Ради України про хід реалізації цього Указу.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 серпня 1991 року
N 1452-XIIвгору