Документ 1451-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
з питань оподаткування послуг
з міжнародних перевезень пасажирів, багажу
та вантажів, міжнародних відправлень,
міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 43, ст.641 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 1 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) доповнити
новими пунктами 42-44 такого змісту:
"42) міжнародний ремонт - операції з надання послуг з
усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан,
відновлення ресурсу або характеристик, що не призводять до зміни
кодів цих товарів згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 );
43) міжнародне експрес-відправлення - належним чином
упаковані товари та інші предмети, що переміщуються
(пересилаються) експрес-перевізником будь-яким видом транспорту
через митний кордон України з метою доставки одержувачу в
обумовлений сторонами строк. Для цілей оподаткування митом
міжнародне експрес-відправлення прирівнюється до міжнародного
поштового відправлення;
44) міжнародне поштове відправлення - товари та інші
предмети, які класифікуються такими згідно із Законом України "Про
порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ), у тому числі за правилами Всесвітнього поштового
союзу".
2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259;
1993 р., N 24, ст. 270):
1) пункт "ж" частини першої статті 19 після слів "та
тимчасово" доповнити словами "у тому числі з метою ремонту";
2) пункт "а" статті 20 виключити.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, наступного
за місяцем, на який припадає 30 календарний день з дня його
опублікування, крім пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає
чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає
90 календарний день з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1451-VIвгору