Документ 145/94-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про внесення доповнень до Цивільного
процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 34, ст.318 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
( 3682-12 ) внести такі зміни до Цивільного процесуального кодексу
України ( 1502-06 ):
доповнити статтю 126 після частини четвертої новою частиною
п'ятою такого змісту: "Позови громадян, що пов'язані із захистом їх прав як
споживачів товарів (робіт, послуг), можуть бути пред'явлені за їх
вибором за місцем свого проживання або за місцезнаходженням
відповідача, за місцем заподіяння шкоди або за місцем виконання
договору". У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати
відповідно частинами шостою - дванадцятою.

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 27 липня 1994 року
N 145/94-ВРвгору