Про призначення державних стипендій видатним діячам науки
Розпорядження Президента України від 02.06.2006145/2006-рп
Документ 145/2006-рп, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2006

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій
видатним діячам науки

Відповідно до Указів Президента України від
14 лютого 1996 року N 128 ( 128/96 ) та від 13 травня 1996 року
N 341 ( 341/96 ) призначити державні стипендії таким діячам науки:
АДМІНУ Євгену Івановичу - 1924 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому діячеві науки
і техніки України
АЛЕКСЕЄВІЙ Олені Семенівні - 1926 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому діячеві науки
і техніки України
АНДРУЩУК Алісі Опанасівні - 1925 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки Української
РСР
БАРАБАНОВУ Олександру Трифоновичу - 1928 року народження,
докторові технічних наук, професорові
БЕНЮ Тарасу Григоровичу - 1929 року народження, докторові
економічних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої
школи Української РСР
БЛОНСЬКОМУ Роману Васильовичу - 1931 року народження,
кандидатові медичних наук, заслуженому лікареві України
БОРИСОВІЙ Аллі Лукінічні - 1934 року народження, докторові
технічних наук, професорові
БУЙНІЙ Пелагеї Микитівні - 1925 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові
ВНУЧКОВУ Володимиру Васильовичу - 1918 року народження,
кандидатові технічних наук, заслуженому меліораторові України
ВОЛЧКУ Івану Петровичу - 1935 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ГЛАДУШНЯКУ Олександру Карповичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому винахідникові
України
ГОЛОВНЯКУ Юрію Дмитровичу - 1929 року народження, кандидатові
технічних наук, заслуженому працівникові промисловості України
ГОНЧАРУКУ Олександру Васильовичу - 1934 року народження,
докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
ГРЕЦЬКОМУ Юрію Яковичу - 1935 року народження, докторові
технічних наук, професорові, лауреатові премії Ради Міністрів СРСР
ГРИНЬОВІЙ Валентині Миколаївні - 1941 року народження,
докторові економічних наук, професорові
ГРИЦАЄНКО Зінаїді Мартинівні - 1928 року народження,
докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
ГУБАРУ Валентину Федоровичу - 1939 року народження, докторові
технічних наук, професорові
ГУБИНСЬКОМУ Володимиру Йосиповичу - 1930 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ГУКОВИЧ Валерії Олександрівні - 1925 року народження,
докторові медичних наук, професорові
ДУБРОВСЬКІЙ Галині Миколаївні - 1935 року народження,
кандидатові хімічних наук
ЄЖОВУ Валентину Івановичу - 1927 року народження, докторові
архітектури, професорові, народному архітекторові України,
лауреатові Державної премії України в галузі архітектури
ЗАВОЛОЦІ Петру Дмитровичу - 1926 року народження, заслуженому
раціоналізатору Української РСР
ЗАРУБІ Ігорю Івановичу - 1921 року народження, докторові
технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії СРСР
ЗАХАРОВУ Миколі Дмитровичу - 1936 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ЗОЛОТАРЬОВУ Віктору Олександровичу - 1938 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ЗОРІ Анатолію Анатолійовичу - 1941 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ЗОРІНУ Богдану Миколайовичу - 1926 року народження, докторові
медичних наук, професорові
ІСАХАНОВУ Георгію Вахтанговичу - 1921 року народження,
докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії
України в галузі науки і техніки
КАЛЮЖНОМУ Володимиру Антоновичу - 1922 року народження,
докторові геолого-мінералогічних наук, професорові, лауреатові
Державної премії України в галузі науки і техніки
КАПІТОНОВІЙ Юлії Володимирівні - 1935 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки Української РСР, лауреатові Державної
премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки
КАПЛЕНКУ Юрію Петровичу - 1928 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
КЛИМИШИНУ Івану Антоновичу - 1933 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи Української РСР
КОРОЛЬКОВУ Івану Івановичу - 1930 року народження, докторові
економічних наук, професорові, заслуженому працівникові народної
освіти України
КОСТРОМІНУ Віктору Григоровичу - 1923 року народження,
кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові,
заслуженому машинобудівникові Української РСР, лауреатові
Державної премії СРСР
КРИСАЛЬНОМУ Олександру Васильовичу - 1927 року народження,
докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
і техніки України
КУРБАЦЬКОМУ Петру Петровичу - 1928 року народження,
кандидатові технічних наук, лауреатові Державної премії СРСР,
лауреатові премії Ради Міністрів СРСР
КУТЬКУ Ігорю Івановичу - 1937 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ЛАЗАРЕНКУ Едуарду Тимофійовичу - 1935 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ЛАПТЄВУ Олексію Олексійовичу - 1922 року народження,
докторові біологічних наук
ЛЕБЕДИНСЬКОМУ Володимиру Івановичу - 1918 року народження,
докторові геолого-мінералогічних наук, професорові
ЛЕЩУК Євгенії Степанівні - 1928 року народження, кандидатові
медичних наук
МАЛИНОВСЬКОМУ Костянтину Андрійовичу - 1919 року народження,
докторові біологічних наук, професорові
МАНЗІЮ Саві Филимоновичу - 1913 року народження, докторові
біологічних наук, професорові
МАРІГОДОВУ Володимиру Костянтиновичу - 1930 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти України
МАРЧЕНКУ Івану Костянтиновичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому
машинобудівникові Української РСР, лауреатові премії Ради
Міністрів СРСР
МОЛОЦЬКОМУ Михайлу Яковичу - 1926 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому діячеві науки
і техніки України
МОЛЧАНОВУ Ігорю Миколайовичу - 1929 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР
та Державної премії України в галузі науки і техніки
НЕДІЛЬКУ Віктору Петровичу - 1928 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому лікареві України
НІКОЛАЄВУ Віктору Олександровичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ОЛЬШАНЕЦЬКОМУ Вадиму Юхимовичу - 1933 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ОНИЩЕНКУ Олександру Григоровичу - 1934 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи України
ОРЛОВУ Олександру Олександровичу - 1931 року народження,
докторові геолого-мінералогічних наук, професорові, заслуженому
працівникові народної освіти Української РСР
ПАВЛЕНКУ Миколі Михайловичу - 1937 року народження, докторові
технічних наук, професорові
ПЕЛЕШЕНКУ Василю Іларіоновичу - 1928 року народження,
докторові географічних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки і техніки України
ПОКОЗІЮ Йосипу Трохимовичу - 1925 року народження, докторові
біологічних наук, професорові
ПОЛЯКОВУ Святославу Петровичу - 1934 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ПОПОВІЙ Людмилі Данилівні - 1923 року народження, кандидатові
педагогічних наук, професорові
ПОПОВУ Веніаміну Степановичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
Української РСР
ПОЧЕПЦОВУ Георгію Георгійовичу - 1926 року народження,
докторові філологічних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки і техніки України
ПРОШКІНУ Євгену Григоровичу - 1923 року народження, докторові
технічних наук, професорові
РУДАКОВІЙ Ніні Яківні - 1916 року народження, докторові
технічних наук, професорові
РУДИЧУ Феліксу Михайловичу - 1930 року народження, докторові
філософських наук, професорові
САХАРНОВУ Василю Олексійовичу - 1914 року народження,
заслуженому винахідникові Української РСР, лауреатові Ленінської
премії та Державної премії СРСР
СИРОТЕНКУ Анатолію Йосиповичу - 1935 року народження,
докторові педагогічних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки і техніки України
СЛЕДЗЕВСЬКІЙ Ірині Казимирівні - 1928 року народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, лауреатові Державної премії Української РСР
СТАДНЕНКО Надії Михайлівні - 1926 року народження,
кандидатові психологічних наук, заслуженому працівникові народної
освіти України
СТАДНИЧЕНКО Агнесі Полікарпівні - 1935 року народження,
докторові біологічних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти України
СУХОДОЛ Вікторії Хомівні - 1927 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові
ФИЛЬШТИНСЬКОМУ Леоніду Аншеловичу - 1930 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові
ШАБАНОВУ-КУШНАРЕНКУ Юрію Петровичу - 1932 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки Української РСР
ШВЕДУ Георгію Павловичу - 1932 року народження, кандидатові
медичних наук, заслуженому лікареві України
ШЕРЕНКОВУ Ігорю Аркадійовичу - 1929 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ШТОКАЛО Мирославі Йосипівні - 1926 року народження, докторові
хімічних наук, професорові
ЯВОРСЬКОМУ Віктору Теофіловичу - 1937 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2006 року
N 145/2006-рпвгору