Документ 145-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 2002 р. N 145
Київ
Про порядок визначення амортизації свердловин,
які використовуються для розробки нафтових та
газових родовищ і були введені в експлуатацію
до 1 січня 2002 року

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 2712-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Установити, що амортизація свердловин, які використовуються
для розробки нафтових та газових родовищ і були введені в
експлуатацію до 1 січня 2002 р., здійснюється згідно з
установленими у пункті 9.5 статті 9 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) нормами
амортизації до досягнення балансовою вартістю цих свердловин
нульового значення.
У разі коли балансова вартість свердловини станом на 1 січня
2002 р. перевищує з будь-яких причин її первісну вартість, додатне
значення різниці балансової та первісної вартості свердловини
включається до балансової вартості групи 3 основних фондів і
підлягає амортизації згідно з підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
Приклади розрахунків амортизаційних відрахувань наведено у
додатку до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. N 145
ПРИКЛАДИ
розрахунків амортизаційних відрахувань
для свердловин, які використовуються для
розробки нафтових та газових родовищ і були
введені в експлуатацію до 1 січня 2002 року

Приклад N 1
Свердловина введена в експлуатацію у 1995 році. Первісна
вартість свердловини становить 3000000 (три мільйони) гривень,
балансова вартість на 1 січня 2002 р. - 2000000 (два мільйони)
гривень.
Щоквартальна сума амортизаційних відрахувань у 2002 році
(відповідно до пункту 9.5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ) становитиме:
3000000 гривень х 0,025 = 75000 гривень,
де 0,025 - квартальна норма амортизації для першого року
експлуатації (10 відсотків / 4/100).
Балансова вартість свердловини на 1 квітня 2002 р.
становитиме:
2000000 гривень - 75000 гривень = 1925000 гривень,
де 2000000 гривень - балансова вартість свердловини на
1 січня 2002 року.
Балансова вартість свердловини на 1 липня 2002 р.
становитиме:
1925000 гривень - 75000 гривень = 1850000 гривень.
Щоквартальна сума амортизаційних відрахувань у 2003 році
становитиме:
3000000 гривень х 0,045 = 135000 гривень,
де 0,045 - квартальна норма амортизації для другого року
експлуатації.
У разі коли на початок звітного кварталу значення балансової
вартості свердловини буде меншим, ніж сума амортизаційних
відрахувань, розрахованих для цієї свердловини у звітному
кварталі, сума амортизаційних відрахувань береться на рівні її
балансової вартості. При цьому балансова вартість свердловини на
кінець звітного кварталу досягає нульового значення.
Наприклад:
Балансова вартість свердловини станом на 1 квітня 2007 р.
дорівнює 1275 гривень.
Сума амортизаційних відрахувань відповідно до пункту 9.5
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) у II кварталі 2007 р. становить 3500 гривень.
У цьому випадку сума амортизаційних відрахувань у II кварталі
береться в розмірі 1275 гривень. Балансова вартість свердловини на
кінець звітного кварталу досягає нульового значення.
Приклад N 2
Свердловина введена в експлуатацію у 1997 році. Первісна
вартість свердловини - 1800000 (один мільйон вісімсот тисяч)
гривень. У 2001 році проведено ремонт свердловини з відповідним
збільшенням її балансової вартості, яка на 1 січня 2002 р.
становить 2000000 (два мільйони) гривень.
У цьому випадку на 1 січня 2002 р. нова балансова вартість
свердловини встановлюється на рівні її первісної вартості, тобто
1800000 гривень.
Різниця між балансовою та первісною вартістю свердловини
становить:
2000000 гривень - 1800000 гривень = 200000 гривень.
Ця різниця включається до балансової вартості групи 3
основних фондів і підлягає амортизації згідно з підпунктом 8.6.1
статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), а амортизація свердловини здійснюється відповідно
до пункту 9.5 статті 9 зазначеного закону як для нової
свердловини.вгору