Документ 1448/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.06.2001, підстава - 476/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 476/2001 ( 476/2001 ) від 29.06.2001 )

Про затвердження Положення про відзнаку
Президента України - почесне звання
"Заслужений працівник соціальної сфери України",
Опису нагрудного знака та посвідчення

У зв'язку з встановленням відзнаки Президента України -
почесного звання "Заслужений працівник соціальної сфери України"
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про відзнаку Президента України -
почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України".
2. Затвердити Опис нагрудного знака до відзнаки Президента
України - почесного звання "Заслужений працівник соціальної сфери
України" та зразок посвідчення до почесного звання "Заслужений
працівник соціальної сфери України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 листопада 1999 року
N 1448/99
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 листопада 1999 року N 1448/99
ПОЛОЖЕННЯ
про відзнаку Президента України - почесне звання
"Заслужений працівник соціальної сфери України"
1. Відзнаку Президента України - почесне звання "Заслужений
працівник соціальної сфери України" (далі - почесне звання
"Заслужений працівник соціальної сфери України") встановлено для
відзначення працівників установ, організацій, підприємств
соціальної сфери, органів праці і соціальної політики України.
2. Удостоєння почесного звання "Заслужений працівник
соціальної сфери України" здійснюється Указом Президента України.
3. Почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери
України" присвоюється особам, які зробили значний внесок у
вирішення проблем соціального захисту громадян, соціальної
реабілітації осіб, що потребують піклування, розвиток
соціально-трудових відносин, досягли вагомих показників у праці,
виявили високий професіоналізм і працюють в соціальній сфері не
менше 10 років.
4. Подання про присвоєння почесного звання "Заслужений
працівник соціальної сфери України" вносять на ім'я Президента
України керівники міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. Висунення кандидатур до присвоєння почесного звання
здійснюється гласно, як правило, за місцем роботи особи, яку
представляють до нагородження.
5. До подання додається нагородний лист установленого зразка,
в якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою
для порушення клопотання про присвоєння почесного звання
"Заслужений працівник соціальної сфери України".
6. Особі, удостоєній почесного звання "Заслужений працівник
соціальної сфери України", вручаються посвідчення і нагрудний
знак.
7. Посвідчення і нагрудний знак до почесного звання
"Заслужений працівник соціальної сфери України" вручає Президент
України або за його дорученням керівник центрального органу
виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, голова обласної, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, голова Комісії по державних нагородах
України при Президентові України.
8. Нагрудний знак до почесного звання "Заслужений працівник
соціальної сфери України" носять з правого боку грудей.
9. У разі втрати (псування) нагрудного знака або посвідчення
до почесного звання "Заслужений працівник соціальної сфери
України" дублікати не видаються, крім випадків, коли нагороджений
не міг запобігти втраті (псуванню) нагрудного знака або
посвідчення.
10. Дублікат нагрудного знака або посвідчення до почесного
звання "Заслужений працівник соціальної сфери України" видається
за рішенням Комісії по державних нагородах України при
Президентові України.
11. Після смерті удостоєного почесного звання "Заслужений
працівник соціальної сфери України" нагрудний знак та посвідчення
залишаються в сім'ї померлого як пам'ять. Вони можуть бути
передані спадкоємцями померлого до Комісії по державних нагородах
України при Президентові України на постійне зберігання без права
повернення, а також музейним закладам для експонування.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 листопада 1999 року N 1448/99
ОПИС
нагрудного знака до відзнаки Президента України -
почесного звання "Заслужений працівник
соціальної сфери України"
Нагрудний знак має фігурну форму, утворену п'ятьома вигнутими
назовні та чотирма увігнутими всередину дугами. Уздовж зовнішнього
краю - пружка шириною 1 мм. Розмір знака: висота - 28 мм, ширина -
26 мм.
Лицьовий бік знака випуклий. У центрі знака розміщено овал з
пружкою, покритий емаллю малинового кольору. В овалі - рельєфне
зображення профілю жіночої голови, прикрашеної вінком з квітів і
колосся пшениці, як уособлення України. Овал обрамлений рослинним
орнаментом у стилі українського бароко.
Зворотний бік знака плоский. Посередині - зображення
соняшника, над яким зліва направо по колу розміщено напис
"Заслужений працівник соціальної сфери України". У нижній частині
знака - рослинний орнамент та стилізований картуш, на тлі якого
гравірується номер знака.
Знак за допомогою кільця та вушка прикріплюється до фігурної
колодки. Її край облямований випуклою пружкою змінної ширини, а
сама колодка покрита емаллю малинового кольору. У центрі колодки -
рельєфне зображення лаврової гілки. Розмір колодки: довжина -
19 мм, ширина - 26 мм. На зворотному боці колодки є застібка для
прикріплення знака до одягу.
Нагрудні знаки виготовляються з посрібленого нейзильберу.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору