Документ 1448-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про кооперацію"
щодо набуття членами кооперативу права власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 43, ст.639 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про кооперацію" ( 1087-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) доповнити статтею
19-1 такого змісту:
"Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно
Член житлово-будівельного, дачно-будівельного,
гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого
відповідного кооперативу має право володіння, користування, а за
згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем,
іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не
викупив це майно.
У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди
або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного,
гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи
іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.
Положення цієї статті не застосовуються до об'єктів права
власності кооперативів, діяльність яких регулюється спеціальними
законами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1448-VIвгору