Документ 1443-97-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2016, підстава - 437-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 1997 р. N 1443
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
Про затвердження Порядку ввезення в Україну
вогнепальної зброї представниками служб безпеки
та охоронцями глав держав
і членів офіційних делегацій іноземних держав
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1591 ( 1591-2001-п ) від 29.11.2001
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок ввезення в Україну вогнепальної зброї
представниками служб безпеки та охоронцями глав держав і членів
офіційних делегацій іноземних держав (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 1997 р. N 1443
ПОРЯДОК
ввезення в Україну вогнепальної зброї
представниками служб безпеки та охоронцями глав держав
і членів офіційних делегацій іноземних держав
{ У тексті Порядку слово "МВС" замінено словами "Національна
поліція" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

1. Для забезпечення безпеки глав держав і членів офіційних
делегацій іноземних держав дозволяється ввезення в Україну
представниками служб безпеки та охоронцями (далі - охоронці) лише
пістолетів і револьверів та набоїв до них.
Забороняється ввезення в Україну для цих цілей автоматичної
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, а також зброї, уражальна
дія якої ґрунтується на використанні електричної енергії,
радіоактивного випромінювання, біологічних та хімічних факторів.
2. Ввезення в Україну вогнепальної зброї, не зазначеної у
цьому Порядку, здійснюється згідно з рішенням начальника
Управління державної охорони, прийнятим за пропозицією МЗС і
погодженим з СБУ та Національною поліцією. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1591 ( 1591-2001-п ) від
29.11.2001 }
3. Інформацію про термін прибуття в Україну глав держав або
офіційних делегацій та про пункти пропуску через державний кордон,
термін їх перебування в Україні, а також про чисельність
охоронців, кількість та систему зброї, її номери, калібр та
кількість набоїв до неї, а також пропозиції щодо ввезення
зазначеної зброї з урахуванням Протоколу перебування цих осіб і
делегацій в Україні МЗС разом з копією вербальної ноти надсилає
Управлінню державної охорони за 5 діб, але не пізніше ніж за
72 години до їх прибуття в Україну.
Управління державної охорони, розглянувши ці матеріали,
безвідкладно надсилає Національній поліції інформацію щодо
прибуття в Україну охоронців із зазначенням прізвища за паспортом
(іншим документом, що посвідчує особу) та озброєності.
У разі відсутності підстав для ввезення охоронцями в Україну
вогнепальної зброї Управління державної охорони не пізніше ніж за
3 доби до прибуття глав держав або членів офіційних делегацій
надсилає МЗС відповідну інформацію.
4. Пропуск охоронців через державний кордон, що прибувають в
Україну чи вибувають за її межі, із вогнепальною зброєю
провадиться в присутності представника Управління державної
охорони.
5. Контроль за зберіганням та застосуванням вогнепальної
зброї охоронцями здійснюють Управління державної охорони та
Національна поліція, а за своєчасним її вивезенням за межі України
- Управління державної охорони та Держкомкордон.вгору