Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.20041441
Документ 1441-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 2004 р. N 1441
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2003 р. N 117

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня
2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 5, ст. 177, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 28, ст. 1888)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1441
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 117 ( 117-2003-п )

1. У постанові:
в абзаці четвертому пункту 3 слова "та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ),
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ),
"Про освіту" ( 1060-12 );
доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:
"4. Органам, закладам і установам Міністерства внутрішніх
справ, Державного департаменту з питань виконання покарань,
Державної податкової адміністрації, Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства освіти і
науки передати управлінням праці та соціального захисту населення
районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних
адміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських рад
інформацію про осіб, які мають право на пільги за соціальною
ознакою, перебувають або перебували на обліку у зазначених
органах, закладах і установах".
2. В абзаці першому пункту 5 Положення про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
( 117-2003-п ), затвердженого зазначеною постановою, слово "заяву"
виключити.вгору