Документ 144-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.10.2019. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку застосування особовим складом Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410 із наступними змінами):

а) частину четверту статті 1 після слів "заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану" доповнити словами "заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

б) у статті 1-1:

назву доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";

у частині першій:

в абзаці першому слова "і підрозділи" замінити словами "підрозділи і військовослужбовці", а після слів "в мирний час" доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";

доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

в абзаці першому частини другої слова "і підрозділи" замінити словами "підрозділи і військовослужбовці";

в) абзац восьмий статті 9 після слів "в мирний час" доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";

2) у Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269 із наступними змінами):

а) частину дев’яту статті 5 виключити;

б) частину першу статті 9 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"затверджує положення про воєнізовану охорону Державної спеціальної служби транспорту".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

в) статтю 13 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту мають право використовувати і застосовувати зброю на підставах і в порядку, визначених Законом України "Про Збройні Сили України", статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства, а також спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Працівники воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту мають право застосовувати:

зброю:

для захисту свого життя і здоров’я від нападу, а також життя і здоров’я інших осіб, якщо їм загрожує небезпека;

для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються, а також для звільнення цих об’єктів у разі їх захоплення;

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить опір при затриманні;

для затримання озброєної особи, яка становить або може становити загрозу для інших осіб;

у разі спроби насильного заволодіння зброєю, якщо в інший спосіб та іншими засобами неможливо припинити цю спробу;

для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю працівника та/або інших осіб;

спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 жовтня 2019 року
№ 144-IX
вгору