Документ 144-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2010, підстава - 84-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 березня 2008 р. N 144
Київ
Про затвердження переліку посад,
що можуть бути заміщені особами начальницького
складу органів внутрішніх справ, податкової
міліції, Державної кримінально-виконавчої
служби в органах виконавчої влади, інших
цивільних установах, та граничних
спеціальних звань за цими посадами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 84 ( 84-2010-п ) від 06.01.2010 - зміна діє
до 31 грудня 2010 року}

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік посад, що можуть бути заміщені особами
начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової
міліції, Державної кримінально-виконавчої служби в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних
спеціальних звань за цими посадами, що додається.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2003 р. N 1831 ( 1831-2003-п ) "Деякі питання відрядження осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної
охорони, Державної кримінально-виконавчої служби та податкової
міліції до органів виконавчої влади, інших цивільних установ":
1) у назві постанови слова "державної пожежної охорони,"
виключити;
2) в абзаці другому пункту 1:
слова "середнього, старшого та вищого", "Президента України
та" виключити;
слова "переліки яких затверджені актами" замінити словами
"перелік яких затверджено актом";
3) у тексті постанови слова "державної пожежної охорони,",
"Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,", "Міністерство
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи," в усіх відмінках виключити.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Керівникам органів виконавчої влади, інших цивільних
установ вжити заходів до:
повернення з відрядження тих осіб начальницького складу, які
займають посади, не визначені в затвердженому згідно з пунктом 1
цієї постанови переліку, до органів, в яких їх залишено на службі;
скорочення посад, що можуть бути заміщені особами
начальницького складу в органах виконавчої влади, інших цивільних
установах.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2008 р. N 144
ПЕРЕЛІК ПОСАД,
що можуть бути заміщені особами
начальницького складу органів внутрішніх справ,
податкової міліції, Державної
кримінально-виконавчої служби в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах,
та граничних спеціальних звань за цими посадами

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Штатна категорія | Кількість | | | | штатних | | | | одиниць | |----------------------------------------------------------------| |МОН Державний департамент інтелектуальної власності | |----------------------------------------------------------------| |Начальник управління контролю за |полковник міліції| 1 | |дотриманням законодавства у сфері| | | |інтелектуальної власності | | | |----------------------------------------------------------------| |Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з | |організованою злочинністю при Раді національної безпеки і | |оборони України | |----------------------------------------------------------------| |Перший заступник керівника Центру|полковник міліції| 1 | | |полковник | | | |внутрішньої | | | |служби | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Начальник відділу |полковник міліції| 3 | | |полковник | | | |внутрішньої | | | |служби | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Заступник начальника відділу |полковник міліції| 1 | | |полковник | | | |внутрішньої | | | |служби | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Головний науковий співробітник |полковник міліції| 3 | | |полковник | | | |внутрішньої | | | |служби | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Провідний науковий співробітник |підполковник | 2 | | |міліції | | | |підполковник | | | |внутрішньої | | | |служби | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Старший науковий співробітник |підполковник | 3 | | |міліції | | | |підполковник | | | |внутрішньої | | | |служби | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Науковий співробітник |майор міліції | 2 | | |майор | | | |внутрішньої | | | |служби | | |----------------------------------------------------------------| |Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" | |----------------------------------------------------------------| |Перший заступник голови |полковник міліції| 1 | |центральної ради | | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Заступник голови |полковник міліції| 2 | |центральної ради | | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Перший заступник голови ради |полковник міліції| 10 | |республіканської організації | | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласних, Київської | | | |та Севастопольської | | | |міських організацій | | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Заступник голови ради |підполковник | 17 | |республіканської |міліції | | |організації Автономної Республіки| | | |Крим, обласних, | | | |Київської та Севастопольської | | | |міських організацій | | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Начальник відділу центральної |підполковник | 3 | |ради |міліції | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Заступник начальника відділу |підполковник | 6 | |центральної ради |міліції | | |---------------------------------+-----------------+------------| |Начальник відділу ради |підполковник | 11 | |республіканської організації |міліції | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласних, | | | |Київської та Севастопольської | | | |міських організацій | | | ------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 84
( 84-2010-п ) від 06.01.2010 - зміна діє до 31 грудня 2010 року }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2008 р. N 144
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 р.
N 933 ( 933-2003-п ) "Про затвердження переліку посад, що можуть
бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки,
інших військових формувань та особами начальницького складу
органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої
влади, інших цивільних установах, та граничних військових і
спеціальних звань за цими посадами".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2003 р.
N 1382 ( 1382-2003-п ) "Про внесення змін до переліку посад, що
можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби
безпеки, інших військових формувань та особами начальницького
складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних
військових і спеціальних звань за цими посадами".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р.
N 1613 ( 1613-2003-п ) "Про внесення змін до переліку посад, що
можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби
безпеки, інших військових формувань та особами начальницького
складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних
військових і спеціальних звань за цими посадами".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада
2003 р. N 1728 ( 1728-2003-п ) "Про внесення змін до переліку
посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил,
Служби безпеки, інших військових формувань та особами
начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції
в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та
граничних військових і спеціальних звань за цими посадами".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р.
N 83 ( 83-2004-п ) "Про доповнення переліку посад, що можуть бути
заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших
військових формувань та особами начальницького складу органів
внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади,
інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних
звань за цими посадами".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р.
N 916 ( 916-2004-п ) "Про доповнення переліку посад, що можуть
бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки,
інших військових формувань та особами начальницького складу
органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої
влади, інших цивільних установах, та граничних військових і
спеціальних звань за цими посадами".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р.
N 1175 ( 1175-2004-п ) "Про доповнення переліку посад, що можуть
бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки,
інших військових формувань та особами начальницького складу
органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої
влади, інших цивільних установах, та граничних військових і
спеціальних звань за цими посадами".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2004 р. N 1265 ( 1265-2004-п ) "Про внесення змін до переліку
посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил,
Служби безпеки, інших військових формувань та особами
начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції
в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та
граничних військових і спеціальних звань за цими посадами".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2004 р. N 1612 ( 1612-2004-п ) "Про доповнення переліку посад, що
можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби
безпеки, інших військових формувань та особами начальницького
складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних
військових і спеціальних звань за цими посадами".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня
2005 р. N 182 ( 182-2005-п ) "Про доповнення переліку посад, що
можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби
безпеки, інших військових формувань та особами начальницького
складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних
військових і спеціальних звань за цими посадами".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня
2005 р. N 474 ( 474-2005-п ) "Про доповнення переліку посад, що
можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби
безпеки, інших військових формувань та особами начальницького
складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних
військових і спеціальних звань за цими посадами".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р.
N 422 ( 422-2006-п ) "Про доповнення переліку посад, що можуть
бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки,
інших військових формувань та особами начальницького складу
органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої
влади, інших цивільних установах, та граничних військових і
спеціальних звань за цими посадами".
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2006 р. N 1563 ( 1563-2006-п ) "Про внесення змін до переліку
посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил,
Служби безпеки, інших військових формувань та особами
начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції
в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та
граничних військових і спеціальних звань за цими посадами".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2006 р. N 1647 ( 1647-2006-п ) "Про внесення змін до переліку
посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил,
Служби безпеки, інших військових формувань та особами
начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції
в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та
граничних військових і спеціальних звань за цими посадами".вгору