Документ 1439-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.04.2003, підстава - 580-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1996 р. N 1439
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 580 ( 580-2003-п ) від 23.04.2003 )
Про внесення змін і доповнень до Положення
про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій)
суб'єктам підприємницької діяльності на виробництво
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до Положення
про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) суб'єктам
підприємницької діяльності на виробництво спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1996 року N 855 ( 855-96-п )
(додаються).
2. Суб'єктам підприємницької діяльності, які одержали
ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, подати до 1 січня 1997 р. Державному комітету по харчовій
промисловості необхідні документи для забезпечення виконання вимог
цієї постанови.
3. Державному комітету по харчовій промисловості забезпечити
до 1 лютого 1997 р. приведення раніше виданих ліцензій на
виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у
відповідність з вимогами цієї постанови.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1996 р. N 1439
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про порядок видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) суб'єктам підприємницької
діяльності на виробництво спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів ( 855-96-п )

1. У пункті 3:
абзац сьомий викласти у такій редакції: "довідки державної податкової адміністрації про взяття
заявника на облік як платника податків та про реєстрацію місць
зберігання спирту етилового (для виробників спирту та алкогольних
напоїв)";
доповнити пункт абзацом такого змісту: "дозвіл власників торгових марок, зареєстрованих у
встановленому порядку, на право їх використання".
2. Абзац перший пункту 4 доповнити словами "щодо
невпровадження технологій, які погіршують якість готової
продукції".
3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Передача спеціального дозволу (ліцензії) іншим суб'єктам
підприємницької діяльності забороняється".
4. У пункті 9:
абзац перший після слів "місце і вид діяльності, на яку
видається ліцензія" доповнити словами "місце зберігання спирту
етилового і їх місткість";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"До спеціального дозволу (ліцензії) додається перелік
найменувань продукції, на виробництво яких видається ліцензія.
Перелік засвідчується гербовою печаткою Держхарчопрому. Зміни до
переліку найменувань продукції вносяться Держхарчопромом без
справляння додаткового збору".
5. У пункті 12:
абзац шостий викласти у такій редакції:
"неподання звіту про обсяги і асортимент виробництва та
реалізації продукції, завіреного державною податковою
адміністрацією";
доповнити цей пункт абзацами такого змісту:
"передачі спеціального дозволу (ліцензії) іншому суб'єктові
підприємницької діяльності; відсутності переліку найменувань продукції, на виробництво
якої видана ліцензія, або випуску продукції, що не передбачена
зазначеним переліком; використання торгових марок, зареєстрованих в установленому
порядку, без дозволу їх власників; приховування фактичних обсягів виробництва продукції".вгору