Документ 1434а-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 40, ст.531 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "147-2"
доповнити цифрами "147-3".
3. Цей Указ ввести в дію з дня його опублікування в
республіканських газетах.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 серпня 1991 року
N 1434а-XIIвгору