Документ 1433-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2018, підстава - 1103-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2009 р. N 1433
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }
Про внесення змін до критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням
послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1164 ( 1164-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 4, ст. 99), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1433
ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском
і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)
( 1164-2008-п )

1. У пункті 5:
1) підпункти 1-3 виключити;
2) останній абзац підпункту 4 виключити;
3) підпункти 5 і 6 викласти у такій редакції:
"5) вироби текстильної та швейної промисловості:
тканини текстильні* - код 17.2;
вироби з текстилю* - код 17.4;
полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.6;
вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.7;
одяг шкіряний* - код 18.1;
одяг робочий - код 18.21;
білизна спідня - код 18.23;
одяг дитячий трикотажний - код 18.24.11;
костюми спортивні та інші види одягу трикотажні* -
код 18.24.12;
одяг дитячий з тканин - код 18.24.21;
костюми спортивні та інші види одягу з тканини* -
код 18.24.22;
одяг хутряний* - код 18.30.12;
хутро штучне та вироби з нього* - код 18.30.13;
6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:
вироби шкіряні галантерейні та дорожні* - код 19.2;
взуття* - 19.3;";
4) підпункт 7 виключити;
5) підпункт 8 викласти у такій редакції:
"8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція
друкована:
вироби з паперу та картону - код 21.2;
продукція друкована* - код 22.1;";
6) доповнити підпункти 5, 6 і 8 такою виноскою:
"* До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг) для дітей;";
7) підпункти 11-14 виключити;
8) підпункт 15 викласти у такій редакції:
"15) устаткування електричне та електронне:
апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;
устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;
апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2;";
9) підпункт 16 виключити;
10) абзац третій підпункту 17 виключити;
11) підпункти 18-21 виключити.
2. У пункті 6:
1) абзац другий підпункту 1 виключити;
2) підпункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
"2) продукція добувної промисловості:
сіль - код 14.4;
3) деревина та вироби з неї:
деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;
панелі дерев'яні - код 20.2;
вироби столярні та теслярські - код 20.3;
тара дерев'яна - код 20.4;
вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені -
код 20.5;";
3) доповнити пункт підпунктами 4-6 такого змісту:
"4) вироби гумові та пластмасові код 25.1 і 25.2;
5) вироби мінеральні неметалеві інші:
черепиця та плитка керамічна - код 26.3;
цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини -
код 26.4;
цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;
вироби з бетону будівельні - код 26.6;
вироби з каменю - код 26.7;
вироби мінеральні різні - код 26.8;
6) устаткування транспортне:
корпуси та причепи автомобілів - 34.2.".
3. У пункті 7:
1) підпункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
"1) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським
способом: продукція чорної металургії - код 27.1;
труби та трубопроводи - код 27.2;
вироби перероблення сталі - код 27.3;
метали кольорові - код 27.4;
литво - код 27.5;
конструкції металеві для будівництва - код 28.1;
котли нагрівальні - код 28.3;
вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального
призначення - код 28.6;
вироби металеві інші - код 28.7;
2) машини та устаткування:
устаткування механічне - код 29.1;
машини загального призначення - код 29.2;
машини сільськогосподарські - код 29.3;
верстати - код 29.4;
машини та устаткування для металургійної промисловості -
код 29.5;
прилади побутові - 29.7;";
2) доповнити пункт підпунктами 3 і 4 такого змісту:
"3) устаткування електричне та електронне:
машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;
двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;
апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;
провід та кабель ізольований - код 31.3;
акумулятори та батареї електричні - код 31.4;
лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;
устаткування електричне інше - код 31.6;
компоненти електронні - код 32.1;
апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку
і зображення - код 32.3;
устаткування для керування технологічними процесами
автоматизоване - код 33.3;
устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4;
4) устаткування транспортне:
автомобілі - код 34.1;
устаткування автомобільне - 34.3;
продукція суднобудування - код 35.1;
локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад -
код 35.2;
мотоцикли та велосипеди - код 35.4;
устаткування транспортне, не введене в інші угруповання -
код 35.5.".вгору