Документ 1432-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2011, підстава - 804-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 1999 р. N 1432
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 804 ( 804-2011-п ) від 27.07.2011 }
Про затвердження переліку державних платних послуг,
які надаються науково-дослідними інститутами судових
експертиз Міністерства юстиції

Відповідно до статті 15 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) та пункту 7.11 статті 7 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік державних платних послуг, які надаються
науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства
юстиції (додається).
2. Послуги, включені до переліку, надаються
науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства
юстиції юридичним та фізичним особам на договірних засадах за
плату в обсягах витрат, пов'язаних з їх виконанням. Кошти, що
надходять до зазначених науково-дослідних інститутів
використовуються (в установленому порядку з єдиним кошторисом
доходів і видатків) згідно із законодавством.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1999 р. N 1432
ПЕРЕЛІК
державних платних послуг, які надаються науково-дослідними
інститутами судових експертиз Міністерства юстиції

1. Проведення судових експертиз, а саме: криміналістичних,
біологічних, автотехнічних, економічних, бухгалтерських,
товарознавчих, будівельно-технічних, гірничо-технічних та інших у
кримінальних, цивільних, арбітражних та адміністративних справах
на підставі і в порядку, встановленому законодавством.
2. Навчально-методична робота із замовниками і виконавцями
науково-експертних досліджень.
3. Розроблення рекомендацій для органів дізнання,
попереднього слідства та судів, спрямованих на профілактику
правопорушень.
4. Підготовка та видання наукових робіт і впровадження їх в
експертну практику.
5. Установлення обставин, що сприяли або можуть сприяти
вчиненню злочинів, і розроблення рекомендацій щодо їх усунення.
6. Консультаційні та експертні послуги у разі виклику до
органів дізнання та суду.
7. Надання науково-технічних послуг організаціям і громадянам
відповідно до законодавства та статуту установ.
8. Проведення науково-практичних семінарів і нарад,
конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової
експертизи і криміналістики, обміну передовим досвідом експертної
роботи.
9. Проведення експертної підготовки з наступним присвоєнням у
порядку, встановленому Законом України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), кваліфікації судового експерта.
10. Проведення навчання експертів з метою вивчення нових
методів та методик експертних досліджень, а також змін у
законодавстві з питань судових експертиз.
11. Проведення наукових та науково-технічних експертиз у
сфері науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у
галузі судової експертизи.
12. Послуги, спрямовані на вирішення питань, що не належать
до судочинства, якщо для цього використовуються засоби та методи
судової експертизи (висновки спеціалістів).
13. Копіювальні та брошурувальні роботи.вгору