Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.20041432
Документ 1432-2004-п, перша редакція — Прийняття від 28.10.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 2004 р. N 1432
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1432
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок державного контролю за проведенням
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125
( 125-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184,
N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490;
2002 р., N 2, ст. 70; 2003 р., N 1, ст. 14, N 10, ст. 438, N 34,
ст. 1827, N 44, ст. 2302; 2004 р., N 11, ст. 667):
1) пункти 7 і 16 викласти в такій редакції:
"7. Обмеження на експорт товарів відповідно до міжнародних
зобов'язань України встановлюються та скасовуються в порядку,
передбаченому Указом Президента України від 15 липня 1999 р. N 861
( 861/99 ) "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на
експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України";
"16. У разі коли за підсумками переговорів укладено
зовнішньоекономічний договір (контракт) на експорт товарів,
суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до
Держекспортконтролю звіт про підсумки переговорів. Форма звіту
визначається Держекспортконтролем. Терміни подання звіту
визначаються під час оформлення відповідного висновку.
Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності зазначеного звіту тягне за собою
відповідальність згідно із законодавством.
До документів, викладених іноземною мовою, додається їх
офіційний переклад українською мовою";
2) додаток до Положення ( 125-98-п ) викласти в такій
редакції:
"Додаток
до Положення про порядок державного
контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1432)
ПЕРЕЛІК
держав - учасниць міжнародних режимів
експортного контролю
------------------------------------------------------------------ Держава | ВД | РКРТ | ГЯП | КЗ | АГ ------------------------------------------------------------------ 1. Австралія * * * * *
2. Австрія * * * * *
3. Аргентина * * * * *
4. Бельгія * * * * *
5. Білорусь *
6. Болгарія * * *
7. Бразилія * *
8. Великобританія * * * * *
9. Греція * * * * *
10. Данія * * * * *
11. Естонія * *
12. Ізраїль +
13. Ісландія * *
14. Ірландія * * * * *
15. Іспанія * * * * *
16. Італія * * * * *
17. Казахстан *
18. Канада * * * * *
19. Китай + * *
20. Кіпр *
21. Латвія * *
22. Литва * *
23. Люксембург * * * * *
24. Мальта * *
25. Нідерланди * * * * *
26. Німеччина * * * * *
27. Нова Зеландія * * * * *
28. Норвегія * * * * *
29. Південно-Африканська * * *
Республіка
30. Польща * * * * *
31. Португалія * * * * *
32. Республіка Корея * * * *
(Південна)
33. Російська Федерація * * * *
34. Румунія * + * *
35. Словаччина * * * * *
36. Словенія * * *
37. Сполучені Штати Америки * * * * *
38. Туреччина * * * * *
39. Угорщина * * * * *
40. Україна * * * *
41. Фінляндія * * * * *
42. Франція * * * * *
43. Чехія * * * * *
44. Швейцарія * * * * *
45. Швеція * * * * *
46. Японія * * * * *

_______________
* Держави - учасниці міжнародних режимів (ВД - Вассенаарська
домовленість ( 998_177 ), РКРТ - режим контролю за ракетними
технологіями, ГЯП - група ядерних постачальників, КЗ - комітет
Зангера, АГ - Австралійська група).
+ Держави, що прийняли зобов'язання виконувати вимоги
міжнародних режимів".
2. У Положенні про порядок надання гарантій та здійснення
державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у
заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному
контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 1999 р. N 920 ( 920-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711):
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Товари, на які поширюється дія цього Положення, зазначені
у додатку до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та у додатках до Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 ( 86-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 21,
ст. 1446)";
2) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
"Імпорт товарів, не включених до списку товарів, які
ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного
сертифіката або іншого документа, здійснюється за дозволом
Держекспортконтролю";
3) в абзаці другому пункту 7 слова "у трьох примірниках"
виключити;
4) пункт 35 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Зазначені у цьому пункті документи про підтвердження
доставки товарів не подаються до Держекспортконтролю у разі
здійснення міжнародних передач на виконання суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності робіт, пов'язаних з виконанням
міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво,
виробничу або науково-технічну кооперацію".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
5) абзац другий пункту 40 виключити.
3. Пункт 23 Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506), викласти в такій редакції:
"23. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному
суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо
здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а
експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів),
включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування,
здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок
та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у
пунктах 11 і 14 цього Порядку".
4. У Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86
( 86-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167):
1) у пункті 22:
доповнити пункт після слів "бактеріологічної (біологічної) та
токсинної зброї" словами "а також товарів, тимчасове ввезення яких
здійснюється з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх
ремонту, обслуговування, модернізації тощо";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Імпорт товарів, не включених до списків товарів, які
ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного
сертифіката або іншого державного документа, який підтверджує
зобов'язання імпортера про імпорт товарів в Україну, здійснюється
за дозволом Держекспортконтролю";
2) пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному
суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо
здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а
експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів),
включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування,
здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок
та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у
пунктах 12 і 15 цього Порядку";
3) у пункті 29 слова "розділі A частини першої списку
товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї,
списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної
зброї, та частині першій" замінити словами "розділу A частини
першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні
ядерної зброї, розділу першого частини першої списку товарів, що
можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частини
першої", а слова "дозволу чи" виключити;
4) у примітці 3 до пункту 1 розділу A частини першої
додатка 3 до Порядку ( 86-2004-п ) слова і цифри "пунктом 10
Положення" замінити словами і цифрами "пунктом 21 Порядку".вгору