Документ 143/96-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.07.1997, підстава - 168/97-ВР
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 25, ст. 101 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі
доповнення:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 )

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4,
ст.28, N 38, ст.286): підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 доповнити абзацом восьмим
такого змісту:
"прибутку від реалізації інвестором належної йому частки
житла та об'єктів торгівлі та соціально-побутового призначення,
збудованих за рахунок його коштів для військовослужбовців та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного законодавства України";
частину першу статті 10 доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
"до 100 відсотків - на відшкодування витрат підприємств та
організацій, спрямованих на інвестування будівництва і придбання
житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право
на отримання житла відповідно до чинного законодавства України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 квітня 1996 року
N 143/96-ВРвгору