Питання Секретаріату Президента України
Указ Президента України від 26.02.2007143/2007
Документ 143/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2011, підстава - 395/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Секретаріату Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

1. Покласти на Секретаріат Президента України представництво
у судах України інтересів Президента України та створених ним для
виконання своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб.
2. Утворити у Секретаріаті Президента України Службу з
представництва у судах України інтересів Президента України та
створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів і служб.
3. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 14 жовтня 2005 року N 1445
( 1445/2005 ) "Про створення Секретаріату Президента України" (зі
змінами, внесеними Указами від 2 жовтня 2006 року N 814
( 814/2006 ) та від 19 лютого 2007 року N 120 ( 120/2007 ):
а) у статті 4:
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
"Головна служба гуманітарної політики та з питань збереження
національного культурного надбання";
доповнити статтю абзацом такого змісту:
"Служба з представництва у судах України інтересів Президента
України та створених ним консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб";
б) Схему розподілу обов'язків між Главою Секретаріату
Президента України, його першими заступниками та заступниками,
закріплення за ними структурних підрозділів ( 1445а/2005 )
викласти в новій редакції, що додається ( 143а/2007 );
2) в абзаці другому пункту 10 Положення про Секретаріат
Президента України, затвердженого Указом Президента України від
4 листопада 2005 року N 1548 ( 1548/2005 ) "Питання Секретаріату
Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від
18 листопада 2005 року N 1614 ( 1614/2005 ), від 2 жовтня
2006 року N 814 ( 814/2006 ) та від 19 лютого 2007 року N 120
( 120/2007 ), слова "перших заступників Глави Секретаріату
Президента України та" виключити.

{ Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 лютого 2007 року
N 143/2007вгору