Документ 1429-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2002, підстава - 1266-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 вересня 1998 р. N 1429
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
Про затвердження Порядку отримання суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними
товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів,
нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 55 ( 55-99-п ) від 18.01.99
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000
N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

Відповідно до статті 4 Закону України "Про ставки акцизного
збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок отримання суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними
товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів,
нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі (додається). ( Абзац другий із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від
22.11.99 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 1998 р. N 1429
ПОРЯДОК
отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується вітчизняними
товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин,
парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають
реалізації в роздрібній торгівлі
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
1. Цей Порядок визначає механізм отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин,
парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі, а також здійснення контролю за обігом цього
спирту. Дія цього Порядку поширюється на оцет спиртовий харчовий
натуральний (ДСТУ 2450-94) (далі - оцет харчовий). ( Пункт 1
доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99 ) ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють
вибухові речовини, парфуми, нітроцелюлозу, пектин, есенції і оцет
харчові та напівфабрикати: спиртовані соки, морси, настої з
використанням спирту етилового, в статуті яких передбачена
діяльність, пов'язана з виробництвом зазначеної продукції, для
отримання в Мінекономіки фондів на спирт етиловий повинні отримати
довідку з Укрхарчопрому, якою підтверджується, що вони є
виробниками відповідної продукції, із зазначенням обсягу і мети
використання спирту. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
У разі виготовлення вибухових речовин та нітроцелюлози
підставою для отримання такої довідки є звернення уповноважених
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до
Укрхарчопрому, а в інших випадках - виконавчих комітетів органів
місцевого самоврядування.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності - вітчизняні
товаровиробники вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози,
пектину, есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих
соків, морсів, настоїв зобов'язані подати продавцю спирту: ( Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
виробники таких напівфабрикатів, як спиртовані соки, морси,
настої - копію ліцензії на виробництво алкогольних напоїв;
виробники вибухових речовин - копію ліцензії на виготовлення
вибухових речовин; виробники нітроцелюлози, пектину, есенції і
оцту харчових, парфумів - копію статуту підприємства; ( Абзац
другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99; в редакції Постанови КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
довідку органу державної податкової служби за місцем
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності як платника
податків, в якій зазначено обсяги та мету використання спирту;
довіреність покупця установленої форми у разі вивезення
спирту безпосередньо представником покупця.
4. Для отримання в органі державної податкової служби за
місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про
обсяг і мету використання спирту обов'язково подається:
копія довідки на отримання фондів на спирт етиловий;
розрахунок потреби у спирті етиловому згідно з нормами його
витрат з урахуванням обсягу виробництва, скріплений підписом
керівника підприємства та головного бухгалтера і печаткою;
копія довідки про реєстрацію місць зберігання спирту
етилового.
5. Виходячи з мети використання спирту етилового згідно з цим
Порядком уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на
його вимогу оформляє довідку у трьох примірниках згідно з додатком
1 або 3. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
Кожний примірник довідки підписується керівником органу
державної податкової служби (або його заступником), скріплюється
печаткою та реєструється в журналі вихідної кореспонденції. По
одному примірнику довідки видається під розписку уповноваженій
особі суб'єкта підприємницької діяльності і надсилається
Мінфіну. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 55 ( 55-99-п ) від 18.01.99 )

Один примірник довідки зберігається у справі споживача
(покупця) спирту, на якому робиться відмітка про отримання ним
довідки із зазначенням ініціалів, прізвища і посади уповноваженої
посадової особи споживача (покупця).
Мінфін разом з нарядом на отримання спирту видає продавцю
спирту копію довідки, що надійшла від органу державної податкової
служби. ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 55 ( 55-99-п ) від 18.01.99 )

6. Щомісяця суб'єкт підприємницької діяльності - виробник
вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і
оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
настоїв подає до органу державної податкової служби за місцем
своєї реєстрації Мінфіну, а також до уповноваженого міністерства
та відповідного органу місцевого самоврядування звіт про
надходження та використання спирту етилового для виготовлення
відповідної продукції за формою згідно з додатком 2 або 4. ( Пункт
6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 55 ( 55-99-п )
від 18.01.99, N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
7. У разі коли покупець спирту використовує його не для
виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину,
есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків,
морсів, настоїв, а для виготовлення іншої продукції, з якої
справляється акцизний збір за ставками, визначеними
законодавством, орган державної податкової служби справляє з цього
суб'єкта підприємницької діяльності акцизний збір відповідно до
законодавства та вносить до органу, що видає покупцю ліцензію,
пропозицію щодо її анулювання. ( Пункт 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99 )
8. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть
відповідальність за нецільове використання спирту етилового
відповідно до законодавства. ( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99 )

Додаток 1
до Порядку отримання суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для виготовлення
вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
настоїв, які реалізуються для промислової переробки
і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі
ДОВІДКА N__________
Державна податкова інспекція в ___________________________________
повідомляє, що підприємство _________________________________,
(повна назва суб'єкта)
яке зареєстроване за адресою _____________________________________
(повна адреса реєстрації)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів виробництва продукції ____________________________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————— (повний перелік продукції, для виробництва якої
—————————————————————————————————————————————————————————————————— потрібен спирт або сировина з вмістом спирту)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 1,2 гривні за 1 літр 100-відсоткового
спирту підлягає продажу для забезпечення виробничого процесу
протягом_____кварталу ________року
—————————————————————————————————————————————————————————————————— (обсяг спирту етилового словами та цифрами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"_____" ___________________року N_______________
Начальник інспекції __________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"_____"_________________року

МП

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1129
( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
Додаток 2
до Порядку отримання суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для виготовлення
вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
настоїв, які реалізуються для промислової переробки
і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі

Штамп підприємства
До державної податкової Отримано "___"_______________р.
інспекції в ______________ ——————————————————————————
ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
за _____________________________ _______ року
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
Форма власності __________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Зареєстровано ____________________________________________________
(назва органу, який здійснив реєстрацію)
Номер реєстрації________________ дата "___"__________________ року
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Ліцензія на виробництво __________________________________________
(назва продукції, для виробництва якої
—————————————————————————————————————————————————————————————————— отримано спирт)
N_____________ від "___"____________ ______ року
видана ___________________________________________________________
(повна назва органу, що видав ліцензію)

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Показники |На початок|За звітний|З початку року | року | місяць |на звітну дату —————————————————————————————————————————————————————————————————— Залишок спирту із сплатою
акцизного збору за ставкою
1,2 гривні за 1 літр
100-відсоткового спирту х х
на початок звітного періоду: х х
тис.дал
тис.гривень
Отримано спирту етилового
із сплатою акцизного збору х
за ставкою 1,2 гривні за
1 літр 100-відсоткового спирту х
тис.дал
тис. гривень
Використано спирту на
виготовлення:
спиртованих соків - тис.дал х
морсів - тис.дал х
настоїв - тис.дал х
парфумів - тис.дал х
вибухових речовин - тис.дал
нітроцелюлози - тис.дал
Залишки спирту:
тис.дал х х
тис. гривень
Директор (керівник підприємства) ___________ __________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _______________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1129
( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )

Додаток 3
до Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення пектину, есенції і оцту
харчових, та здійснення контролю за
його цільовим використанням

ДОВІДКА N __________
Державна податкова інспекція в ___________________________________
(місцезнаходження)
повідомляє, що підприємство _____________________________________,
(повна назва суб'єкта господарювання)
яке зареєстроване за адресою______________________________________
(повна адреса місця реєстрації)
і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів виробництва продукції_____________________________________ __________________________________________________________________
(повний перелік продукції, для виробництва якої потрібен спирт)
На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 0,12 гривні за 1 літр 100-відсоткового
спирту підлягає продажу для забезпечення виробничого процесу
протягом ______ кварталу _____________ року
__________________________________________________________________
(обсяг спирту етилового цифрами та словами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"______" _______________________ року N _________
Начальник інспекції _____________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"______" __________________ року

МП
( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
Додаток 4
до Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення пектину, есенції і оцту
харчових, та здійснення контролю за
його цільовим використанням
Отримано "_____" ___________ р.
До державної податкової
інспекції в ___________________ _______________________________
До територіального управління
Міністерства фінансів в ________________________________________

ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
за _________________________ __________ року
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
Форма власності___________________________________________________ __________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
Ідентифікаційний код______________________________________________
Зареєстровано_____________________________________________________
(назва органу, який здійснив реєстрацію) __________________________________________________________________
Номер реєстрації__________________ "_____"___________________ року __________________________________________________________________
(найменування продукції, для виробництва якої отримано спирт) __________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------ Показники | На початок | За звітний | З початку | року | місяць | року на | | |звітну дату ------------------------------------------------------------------ Залишок спирту етилового із
сплатою акцизного збору за
ставкою 0,12 гривні за
1 літр 100-відсоткового
спирту на початок звітного
періоду:
тис. дал
тис. гривень
Отримано спирту етилового із
сплатою акцизного збору за
ставкою 0,12 гривні за
1 літр 100-відсоткового
спирту
тис. дал
тис. гривень
Використано спирту етилового
на виготовлення:
пектину - тис. дал
есенції - тис. дал
оцту харчового - тис. дал
Залишок спирту етилового:
тис. дал
тис. гривень
Директор (керівник) підприємства _______________ ________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер _______________ ________________
(підпис) (розшифрування)
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 2112
( 2112-99-п ) від 22.11.99; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )вгору