Про проголошення незалежності України
Постанова Верховної Ради України; Акт від 24.08.19911427-XII
Документ 1427-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.08.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про проголошення незалежності України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.502 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
 
     З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція ( 888-09 ), закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.
 
     1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 24 серпня 1991 року
N 1427-XII

А К Т
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 
     Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,
     - продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні,
     - виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,
     - здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто
 
п р о г о л о ш у є
 
н е з а л е ж н і с т ь  У к р а ї н и та створення самостійної 
української держави - УКРАЇНИ.
     Територія України є неподільною і недоторканною.
     Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
     Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 рокувгору