Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 08.12.20091422
Документ 1422-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2016, підстава - 465-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1422
Київ
 
Питання запобігання та виявлення корупції
в органах виконавчої влади
 
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
     З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
     4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 31

 
{ Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції втратило чинність на підставі Постанови КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1422
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
     3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 ( 950-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168; 2009 р. , N 47, ст. 1575):
 
     1) у назві та пункті 1 постанови ( 950-2000-п ) слова "державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";
 
     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою ( 950-2000-п ):
 
     у назві Порядку ( 950-2000-п ) слова "державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";
 
     у пункті 1:
 
     в абзаці третьому слова "законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією" замінити словами "законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства";
 
     доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
     "Дія цього Порядку не поширюється на уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування осіб, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування встановлюються дисциплінарними статутами.";
 
     у пункті 2:
 
     абзац перший викласти у такій редакції:
 
     "2. Рішення щодо проведення службового розслідування приймається вищими посадовими особами України, Першим віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, керівником державного органу (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа, керівником підрозділу з питань запобігання та протидії корупції відповідного органу.";
 
     після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
     "З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, за поданням керівника спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах та за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.".
 
     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
     абзац другий пункту 3 після слів "Першим віце-прем'єр-міністром України," доповнити словами "Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики,";
 
     пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з обмеженнями, передбаченими пунктами 1-3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), підлягає відстороненню від виконання повноважень за посадою до розгляду справи судом.".
 
     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
     у пункті 10:
 
     в абзаці другому слова "державний службовець" замінити словами "особа, стосовно якої проводилося службове розслідування";
 
     в абзаці третьому слова "притягнення державного службовця до відповідальності" замінити словами "притягнення зазначеної особи до відповідальності";
 
     в абзаці четвертому пункту 12 слова "державному службовцю надається копія акта службового розслідування" замінити словами "особі, стосовно якої проводилося службове розслідування, надається копія акта службового розслідування";
 
     у тексті Порядку ( 950-2000-п ) слова "державний службовець" та "державний орган" в усіх відмінках та формах числа замінити відповідно словами "особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" та "орган державної влади" у відповідному відмінку і числі.

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

 
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }вгору