Документ 1421-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.02.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів
про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У частині першій статті 73 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375; 1991 р., N 23, ст. 267, N 30, ст. 382;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 33, ст. 467; 1996 р.,
N 30, ст. 143) цифри і слова "7 і 8 листопада - річниця Великої
Жовтневої соціалістичної революції" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 лютого 2000 року
N 1421-XIVвгору