Document 142-89-п, invalid, current version — Loss of force on October 8, 1992, on the basis - 572-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
П О С Т А Н О В А
від 19 травня 1989 р. N 142
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 572 ( 572-92-п ) від 08.10.92 )
Про затвердження Положення про продаж громадянам в власність
квартир у будинках державного і громадського житлового
фонду, їх утримання і ремонт
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР
N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
( Вказівки на особисту власність, що містяться у назві і
тексті постанови, у назві і тексті Положення, замінено
вказівками на власність згідно з Постановою КМ УРСР
N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 2 грудня
1988 р. N 1400 ( v1400400-88 ) "Про продаж громадянам в особисту
власність квартир у будинках державного і громадського житлового
фонду" (ЗП СРСР, 1989 р., N 1, ст. 3) Рада Міністрів Української
РСР і Українська республіканська рада професійних спілок
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити Положення про продаж громадянам в власність
квартир у будинках державного і громадського житлового фонду, їх
утримання і ремонт, що додається.
2. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам,
об'єднанням та організаціям забезпечувати оперативне оформлення
продажу громадянам квартир в власність, своєчасну видачу
архітектурно-планувальних завдань на реконструкцію і капітальний
ремонт жилих будинків, квартири в яких призначаються для продажу
населенню, при цьому встановити контроль за додержанням
санітарних і протипожежних норм.

Голова Ради Міністрів Української РСР В.МАСОЛ
Голова Української республіканської
ради професійних спілок В.СОЛОГУБ
Інд. 35

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 19 травня 1989 р. N 142
ПОЛОЖЕННЯ
про продаж громадянам в власність квартир у
будинках державного і громадського житлового фонду, їх
утримання і ремонт

1. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів,
підприємства, об'єднання і організації мають право продавати
громадянам у власність незаселені квартири в будинках, що
підлягають реконструкції або капітальному ремонту. Відповідно до Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 ) наймач
жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового
фонду та члени його сім'ї вправі викупити у власника відповідну
квартиру. Кімнати в квартирі, в якій проживають два або більше
наймачів, а також квартири в будинках-пам'ятках історії і
культури, продажу не підлягають. ( Пункт 1 а редакції Постанови КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від
22.08.91 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
3. При продажу квартир у багатоквартирних будинках виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, об'єднання
та організації сприяють продажу всіх квартир у будинку (або в
секції) і утворенню товариств індивідуальних власників квартир для
створення умов ефективної експлуатації будинків на основі
колективного управління і взаємодопомоги.
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
5. Наявність лишків жилої площі (понад встановлену норму) у
займаних громадянами квартирах (будинках) не є підставою для
відмови у їх продажу. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
7. Незаселені квартири (будинки) продаються громадянам, які
постійно проживають, а також прописані в даному населеному пункті.
Першочергове право на придбання незаселених квартир
(будинків) в власність мають громадяни, які перебувають на
квартирному або кооперативному обліку, і перш за все передовики
виробництва, учасники Великої Вітчизняної війни, сім'ї загиблих
військовослужбовців і прирівняні до них особи, військовослужбовці
надстрокової служби, прапорщики, мічмани та особи офіцерського
складу, звільнені в запас або відставку з дійсної військової
служби та з органів внутрішніх справ за віком, станом здоров'я або
за скороченням штатів, та інші громадяни, які користуються правом
першочергового одержання жилих приміщень у будинках державного і
громадського житлового фонду або першочергового вступу до
житлово-будівельного кооперативу.
Право на придбання вказаних квартир (будинків) у всіх
населених пунктах на території Української РСР, крім м. Києва і
курортів загальносоюзного і республіканського значення, мають
громадяни, які приїхали з інших районів країни і пропрацювали не
менше 10 років на підприємствах, в установах і організаціях,
розташованих в районах Крайньої Півночі та в місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі.
8. Виконавчі комітети районних, міських, селищних, сільських
Рад народних депутатів, а також підприємства, об'єднання,
організації, що мають житловий фонд, у разі необхідності ведуть
облік громадян, які бажають придбати незаселені квартири
(будинки). Облік таких громадян в містах з районним поділом
ведеться в порядку, встановленому виконавчими комітетами міських
Рад народних депутатів.
На вказаний облік громадяни приймаються незалежно від
перебування їх на обліку для поліпшення житлових умов
(квартирному або кооперативному обліку).
9. Громадянин, який бажає придбати в власність
займану квартиру (будинок), подає заяву за місцем проживання до
виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або
адміністрації підприємства, об'єднання, організації, у віданні або
власності яких перебуває будинок. До заяви додається письмова
згода членів сім'ї, проживаючих разом з ним, на придбання квартири
(будинку) у його власність і довідка з місця проживання
про склад сім'ї та прописку.
Громадянин, який бажає придбати в власність
незаселену квартиру (будинок), подає заяву до органів, вказаних в
пункті 8 цього Положення. До заяви додається письмове зобов'язання
громадянина і членів його сім'ї, які виявили бажання переселитися
разом з ним в придбану квартиру (будинок), про звільнення
займаного жилого приміщення в будинку державного або громадського
житлового фонду чи в будинку житлово-будівельного кооперативу, і
довідку з місця проживання про склад сім'ї та прописку.
Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 7 цього
Положення, подають також довідку про стаж роботи в районах
Крайньої Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
Півночі.
10. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів,
підприємства, об'єднання і організації замовляють в органах
технічної інвентаризації план квартири (будинку), що намічається
до продажу, складений після її обстеження. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від
22.08.91 )
11. Для визначення вартості квартир (будинків), що
продаються, виконавчими комітетами місцевих Рад народних
депутатів, підприємствами, об'єднаннями, організаціями утворюються
оціночні комісії:
щодо будинків, які перебувають у віданні місцевих Рад
народних депутатів, - у складі заступника голови виконавчого
комітету відповідної Ради народних депутатів (голова комісії),
представників фінансового відділу виконавчого комітету Ради,
органу управління житловим фондом або житлово-експлуатаційної
організації, органу технічної інвентаризації, громадського
домового, дільничного, селищного, сільського комітету, а також
покупця (його представника);
щодо будинків, які перебувають у віданні підприємств,
об'єднань і організацій, - у складі керівника підприємства,
об'єднання, організації або його заступника (голова комісії),
головного бухгалтера і представників житлово-комунальної служби
або житлово-експлуатаційної організації підприємства, об'єднання,
організації, органу технічної інвентаризації, громадського
домового, дільничного, селищного, сільського комітету, а також
покупця (його представника).
У разі необхідності до складу оціночних комісій можуть бути
також включені працівники проектних організацій та інші
спеціалісти.
Рішення оціночної комісії оформляється актом, затверджуваним
відповідно виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів,
керівником підприємства, об'єднання, організації, органом
громадської організації.
12. Вартість квартир (будинків), що продаються, визначається
виходячи із залишкової балансової вартості будинку за станом на
рік, що передує продажу. При цьому балансова вартість будинків,
збудованих до введення з 1 січня 1984 року нових кошторисних цін,
визначається з урахуванням перевідних коефіцієнтів, що додаються.
На балансову вартість будинку відносяться витрати по проведенню
його капітального ремонту та реконструкції; ( Абзац перший пункту
12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163
( 163-91-п ) від 22.08.91 ) Вартість займаних квартир, що продаються, визначається шляхом
поділу залишкової балансової вартості жилого будинку (без
урахування вартості вбудованих приміщень) на загальну площу всіх
квартир даного будинку та помноження одержаного результату на
загальну площу квартири. Вартість незаселених квартир, що
продаються в будинках, які підлягають реконструкції або
капітальному ремонту, визначається в такому ж порядку, виходячи із
загальної площі квартири, передбаченої проектно-кошторисною
документацією на ремонт будинку, яка виготовляється за
замовленнями виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів, підприємства, об'єднання, організації.
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів,
підприємства, об'єднання, організації мають право встановлювати до
вартості квартири (будинку), визначеної у вказаному порядку,
надбавку (знижку) в залежності від типу будинку, його
місцезнаходження, рівня комфортності та інших особливостей.
13. Одночасно з оплатою вартості незаселеної квартири
(будинку) громадянином відшкодовуються витрати на її капітальний
ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації. Розмір
цих витрат при продажу квартири повинен відповідати вартості
ремонту будинку і розробленої проектно-кошторисної документації,
що припадає на один квадратний метр загальної площі будинку (без
урахування вбудованих приміщень), помноженій на загальну площу
квартири. Якщо фактичні витрати на капітальний ремонт квартири
(будинку) та виготовлення проектно-кошторисної документації
виявились більшими або меншими порівняно з початковою вартістю, то
остання перераховується.
За замовленнями і за рахунок власників квартир (товариств
індивідуальних власників квартир) можуть вноситись зміни в
проектно-кошторисну документацію на ремонт будинку щодо планування
квартир, а також виконуватись роботи по поліпшеному оздобленню та
обладнанню квартир.
Ремонт незаселених одноквартирних жилих будинків та
незаселених квартир в малоповерхових жилих будинках може
провадитись їх власниками або ремонтно-будівельними організаціями
чи громадянами за договорами з цими власниками (товариствами
індивідуальних власників квартир).
14. Рішення про продаж в власність громадян квартир
(будинків), що входять до житлового фонду місцевих Рад народних
депутатів, приймають виконавчий комітет районної, міської,
районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, а
тих, що входять до відомчого і громадського житлового фонду, -
відповідно адміністрація підприємства, об'єднання, організації,
орган громадської організації.
Рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів
з питання продажу квартири (будинку) може бути оскаржене до
виконавчого комітету вищестоящої Ради, а рішення адміністрації
підприємства, об'єднання, організації, органу громадської
організації - до їх вищестоящих органів.
Рішення про відмову наймачеві у продажу квартири, в якій він
проживає, може бути оскаржено в судовому порядку. ( Пункт 14
доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ УРСР N 163
( 163-91-п ) від 22.08.91 )
15. Купівля-продаж квартири (будинку) оформляється договором,
який повинен бути нотаріально посвідчений і зареєстрований у
виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів, а там, де є
орган технічної інвентаризації, - в цьому органі. ( Пункт 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п )
від 22.08.91 )
Державне мито за оформлення договору купівлі-продажу
сплачується покупцем.
16. Виплата громадянами вартості квартир (будинків) може
провадитись у розстрочку протягом не більше 10 років за умови
внесення первинного внеску в розмірі не менше 50 процентів
вартості квартири (будинку).
Для багатодітних і малозабезпечених сімей тривалість виплати
вартості придбаних в власність квартир (будинків) збільшується на
строк до 15 років з дня оформлення документів на їх продаж і
розмір первинного внеску знижується до 30 процентів від визначеної
вартості квартири (будинку). Виконавчі комітети місцевих Рад
народних, депутатів, підприємства, об'єднання, організації мають
право встановлювати для вказаних сімей і інші пільги при придбанні
ними квартир (будинків) в власність.
17. При купівлі квартири (будинку) в розстрочку громадянин
подає до виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів,
підприємства, об'єднання, організації зобов'язання про погашення
несплаченої частини її вартості, що залишилася, в установлені
строки.
18. Громадяни, які уклали договір купівлі-продажу квартири
(будинку), набувають права власності на квартиру (будинок) з
моменту укладення договору.
Зазначені громадяни мають право володіти, користуватися і
розпоряджатися квартирою (будинком) в межах, установлених законом.
В разі відчуження квартири (будинку), придбаної з розстрочкою
платежу, зобов'язання про погашення несплаченої частини її
вартості (пункт 17 цього Положення) переоформляється на покупця.
19. Квартири (будинки), придбані громадянами в власність,
після реєстрації договорів купівлі-продажу виключаються в
установленому порядку з державного і громадського житлового фонду
і зараховуються до індивідуального житлового фонду.
20. Кошти, що надходять від продажу громадянам квартир в
власність у будинках, споруджених за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень, зараховуються до місцевого
бюджету (на розвиток соціальної сфери), а в будинках, споруджених
за рахунок коштів підприємств, об'єднань та організацій, - до
фондів соціального розвитку цих підприємств, об'єднань та
організацій і спрямовуються на житлове, комунальне будівництво,
ремонт і реконструкцію житлового фонду.
21. Оплата комунальних послуг власниками квартир (будинків)
провадиться за тарифами і в строки, встановлені для наймачів жилих
приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду.
Плату за комунальні послуги власники квартир (будинків)
вносять безпосередньо на рахунок відповідного комунального
підприємства або через житлово-експлуатаційну організацію, що
обслуговує будинок.
Експлуатація та ремонт квартир (будинків), придбаних
громадянами в власність, здійснюються за рахунок коштів цих
громадян з обов'язковим додержанням єдиних правил і норм
експлуатації та ремонту будинків на умовах, визначених для
будинків державного житлового фонду.
Власники квартир повинні виконувати всі обов'язки по їх
утриманню, поточному і капітальному ремонту, передбачені
законодавством для наймачів жилих приміщень у будинках державного
та громадського житлового фонду і наймодавців, а також додержувати
діючих правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого
будинку і придомової території. Крім того, виходячи з розміру
жилої площі квартир, вони повинні відшкодовувати
житлово-експлуатаційній організації фактичні витрати на утримання
і поточний ремонт будинку, утримання придомової території та
майбутні витрати на капітальний ремонт будинку в порядку і
розмірах, встановлених Міністерством житлово-комунального
господарства УРСР за погодженням з Міністерством фінансів УРСР і
Державним комітетом УРСР по цінах.
Власники одноквартирних жилих будинків провадять поточний і
капітальний ремонт та обслуговування цих будинків і придомової
території власними силами чи за свій рахунок силами державних
ремонтно-будівельних і житлово-експлуатаційних організацій або
кооперативів на підставі укладених з ними договорів.
22. Обслуговування жилих будинків державного або громадського
житлового фонду, частину квартир в яких продано в власність
громадян, провадиться державними житлово-експлуатаційними
організаціями, кооперативами чи сім'ями на умовах підряду за
договорами з товариствами індивідуальних власників квартир або
окремими громадянами.
Спори, які виникають при укладенні або виконанні вказаних
договорів, вирішуються судом.
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів подають
товариствам індивідуальних власників квартир допомогу в
забезпеченні належної експлуатації та ремонту будинків, всі
квартири в яких продані громадянам в власність (передбачають у
планах робіт підвідомчих ремонтно-будівельних організацій ремонт
цих будинків, виділяють необхідні будівельні матеріали,
обладнання, механізми тощо).

Додаток
до Положення про продаж громадянам в
власність квартир у будинках державного і
громадського житлового фонду, їх утримання і
ремонт
ПЕРЕВІДНІ КОЕФІЦІЄНТИ
балансової вартості будинків, збудованих до введення з 1
січня 1984 р. нових кошторисних цін
------------------------------------------------------------------------- Області | Міська місцевість | Сільська місцевість |------------------------------------------------ | Матеріали стін |------------------------------------------------ |панельні|цегляні|крупно-|панельні|цегляні|блочні | | |блочні | | | ------------------------------------------------------------------------- Вінницька 1,23 1,27 - - 1,32 1,21
Волинська 1,16 1,22 - - 1,38 -
Ворошиловградська 1,16 1,25 1,23 1,21 1,23 1,21
Дніпропетровська 1,18 1,22 1,21 1,19 1,26 1,19
Донецька 1,17 1,22 1,21 1,20 1,24 1,19
Житомирська 1,20 1,22 - - 1,32 -
Закарпатська 1,27 1,34 - - 1,38 -
Запорізька 1,14 1,21 1,23 1,24 1,28 -
Івано-Франківська 1,27 1,30 - 1,33 1,32 -
Київська 1,21 1,24 - 1,22 1,25 -
Кіровоградська 1,14 1,23 1,21 - 1,37 -
Кримська 1,28 - 1,28 - - 1,30
Львівська 1,34 1,29 - 1,30 1,29 -
Миколаївська 1,15 1,23 1,21 1,19 1,27 1,19
Одеська 1,19 1,23 - 1,24 1,26 1,21
Полтавська 1,24 1,24 1,20 1,17 1,30 -
Ровенська 1,16 1,25 - - 1,24 -
Сумська 1,16 1,27 - - 1,30 -
Тернопільська 1,20 1,36 - 1,30 1,30 -
Харківська 1,27 1,26 - 1,26 1,24 -
Херсонська 1,17 1,25 - 1,20 1,23 -
Хмельницька 1,27 1,24 - - 1,23 -
Черкаська 1,12 1,15 - - 1,25 -
Чернівецька 1,20 1,24 - - 1,23 -
Чернігівська 1,14 1,24 - - 1,25 -
м. Київ 1,21 1,24 - - - -
м. Севастополь 1,24 - 1,26 - - -on top