Document 142-2016-п, invalid, current version — Loss of force on November 17, 2018, on the basis - 960-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 142
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови  Кабінету Міністрів  України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531, № 91, ст. 3692) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через п’ять днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436

1. У пункті 1 постанови:

1) у підпункті 8 слова “українського походження” замінити словами “іноземного виробництва”;

2) доповнити пункт підпунктами 13-15 такого змісту:

“13) перелік насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 13;

14) перелік радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 14;

15) перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 15.”.

2. У додатку 2 до постанови виключити такі позиції:

“Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

8523 40

Оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації

8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00

Матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків”;

“Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції

0101-9706

Товари, які переміщуються через митний кордон України суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, до якого згідно із статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” застосовані спеціальні санкції”.

3. Додатки 7 і 8 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації під час переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Сертифікат відповідності

Коди товарів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

Свідоцтво про визнання відповідності

Коди товарів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.


Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Ветеринарне свідоцтво

0301

Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку


0302

Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, тільки цілі, свіжі


0306

Ракоподібні, тільки цілі, живі або свіжі


0307

Молюски, тільки цілі, живі або свіжі


0308

Водяні безхребетні, тільки цілі, живі або свіжі


0511 99 31 00

Губки натуральні тваринного походження, необроблені

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.”.

4. Додаток 10 до постанови доповнити такими позиціями:

“Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів (крім випадків з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією)

4907 00 90 00

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно із проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам

Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів, виражених у гривнях (крім випадків увезення (пересилання) в Україну фізичною та юридичною особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) такою особою за межі України, що підтверджується митною декларацією)

4907 00 90 00

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам”.

5. Додаток 12 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679

I. Радіообладнання**

Декларація про відповідність

8512 30 10

Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8512 90 10

Частини пристроїв товарної категорії 8512 30 10 згідно з УКТЗЕД, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8517

Телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв’язку або інших бездротових мереж зв’язку, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), що містить передавач або передавач та приймач


8518

Мiкрофони та пiдставки для них, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Навушники та телефони головнi, об’єднанi чи не об’єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи більше, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Пiдсилювачi звукових частот електричні, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8519 81

Апаратура, що використовує оптичні або напівпровідникові носії, які призначені для приєднання до акустичних пристроїв, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8521

Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що містить передавач або передавач та приймач


8525

Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що містять передавач або передавач та приймач


8526

Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування


8529 90 20 00

Частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00, 8525 80 30 00 згідно з УКТЗЕД, що містять передавач або передавач та приймач


8530

Електричне устаткування сигналiзацiйне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що містить передавач або передавач та приймач


8608 00 00 00

Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що містять передавач або передавач та приймач

Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що містять передавач або передавач та приймач


8802 60 10 00

Космiчнi апарати (включаючи супутники)

II. Товари, що містять радіообладнання у своєму складі**


8301
8302

Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металів, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Ключi до зазначених виробiв з недорогоцiнних металів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8415

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач


8418

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8426

Судновi дерик-крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8427

Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8432

Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8433

Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8443

Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8450

Машини пральнi, побутовi або для пралень, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8470

Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8471

Персональні обчислювальні машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числі так звані notebook, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачіМагнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної інформації, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8476

Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8527

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8528

Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, яке записує або вiдтворює звук чи зображення, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8531

Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8535
8536

Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з’єднувачi, коробки з’єднання), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8537 10

Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 згідно з УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 згідно з УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 згідно з УКТЗЕД (для напруги не більш як 1000 В), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8542

Електроннi iнтегрованi схеми, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8701
8702
8703
8704
8705
8711

Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8903

Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9004

3D-окуляри, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач


9006

Фотокамери (крiм кiнокамер), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9017

Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9021 40 00 00
9021 50 00 00

Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач


9023 00

Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9026

Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9101
9102

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9405

Лампи (світильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00

Набори моделей зменшеного розмiру (“у масштабi”), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9504 30
9504 50 00 00

Відеоігри, в які можна грати за допомогою телевізора, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів або аналогічних засобів оплати, за винятком устаткування кегельбанів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9610 00 00 00

Дошки грифельнi для писання чи малювання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

III. Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання**


8517

Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв’язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 згідно з УКТЗЕД


8443

Факсимільні апарати


8531 10 30 00
8531 10 95 90

Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчні пристрої, крім тих, що призначені для цивільної авіації


8531 20

Панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах


8531 90 20 00

Частини до панелей індикаторних, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах, товарної підпозиції 8531 20 згідно з УКТЗЕД

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.
**Крім товарів, на які не поширюється дія зазначеного Технічного регламенту.”.

6. Доповнити постанову додатками 13-15 такого змісту:


“Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Cертифікат країни експортера

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію


0602

Живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи


0701 10 00 00

Картопля насіннєва


0703 10 11 00

Цибуля ріпчаста насіннєва


0703 10 90 00

Цибуля-шалот для сівби


0703 20 00 00

Часник насіннєвий


0703 90 00 00

Цибуля-порей та інші цибулинні овочі для сівби


0712 90 11 00

Гібрид цукрової кукурудзи (Zea mays var. saccharata) для сівби


0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) для сівби


0713 10 10 00

Горох (Pisum sativum) для сівби


0713 20 00 00

Турецький горох (нут) для сівби


0713 33 10 00

Квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phaseolus vulgaris), для сівби


0713 40 00 00

Сочевиця для сівби


0713 50 00 00

Боби кормові або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)


0713 35 00 00

Коров’ячий горох (Vigna unguiculata (L.), включаючи вигну китайську (Vigna var. sinensis (L.), вигну африканську (Vigna var. cylindricus stiсrm), вигну спаржеву (Vigna var. sesquipedalis (U.)


1001 11 00 00

Пшениця тверда насіннєва


1001 91

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), насіннєві


1002 10 00 00

Жито насіннєве


1003 10 00 00

Ячмінь насіннєвий


1004 10 00 00

Овес насіннєвий


1005 10

Кукурудза насіннєва


1006 10 10 00

Рис для сівби


1007 10

Сорго зернове насіннєве


1008 10 00 00

Гречка для сівби


1008 21 00 00

Просо насіннєве


1008 30 00 00

Насіння канаркової трави для сівби


1008 40 00 00

Пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) для сівби


1008 50 00 00

Киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) для сівби


1008 60 00 00

Тритикале для сівби


1008 90 00

Зернові культури для сівби


1201 10 00 00

Соєві боби для сівби


1202 30 00

Арахіс нелущений для сівби


1204 00 10 00

Насіння льону для сівби


1205 10 10 00

Насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, для сівби


1205 90 00 10

Насіння свиріпи або ріпаку з високим вмістом ерукової кислоти, для сівби


1206 00 10 00

Насіння соняшнику для сівби


1207 10 00 00

Горіхи та ядра пальм для сівби


1207 21 00 00

Насіння бавовнику для сівби


1207 30 00 00

Насіння рицини для сівби


1207 40 10 00

Насіння кунжуту для сівби


1207 50 10 00

Насіння гірчиці для сівби


1207 60 00 00

Насіння сафлору (Carthamus tinctorius) для сівби


1207 70 00 00

Насіння дині для сівби


1207 91 10 00

Насіння маку для сівби


1207 99 20 00

Насіння та плоди олійних культур, для сівби


1209

Насіння, плоди та спори, для сівби

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.


Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів

2844
2845

Радіоактивні матеріали:

джерела іонізуючого випромінювання радіонуклідні, ядерні матеріали, радіоактивні відходи


9022
9026
9027
9030
9031
9033 00 00 00

Радіоактивні матеріали, що містяться у складі приладів, апаратури, обладнання, пристроїв (гамма-дефектоскопи, апарати радіоізотопні терапевтичні, радіаційні гамма-установки, апаратура свердловинна геофізична, прилади для вимірювання густини, рівня та інше)

Зазначені вантажі в супровідних документах на перевезення небезпечних вантажів позначені номерами ООН:

UN2908, UN2909, UN2910, UN2911, UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, UN2919, UN2977, UN2978, UN3321, UN3322, UN3323, UN3324, UN3325, UN3326, UN3327, UN3328, UN3329, UN3330, UN3331, UN3332, UN3333

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.


Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 184

Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 184

Підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України

Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 184

Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 184

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.”.on top