Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 03.02.20041419-IV
Документ 1419-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2013, підстава - 5403-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.259 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

 
     2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259; 2003 р., N 24, ст. 159, N 45, ст. 360):
 
     частину першу статті 26 доповнити пунктом 45-1 такого змісту:
 
     "45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки";
 
     пункт "б" частини першої статті 38 доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:
 
     "3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону".
 
     3. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р., N 10, ст.103) після пункту 10 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
 
     "11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 
     12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки".
 
     У зв'язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 13-15.

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1419-IVвгору