Документ 1416-IV, перша редакція — Прийняття від 03.02.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державного регулювання обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.256 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39, ст. 332):
 
     1) в абзаці другому пункту 21 статті 1 в позиції "платина" цифри і слова
 
     "950 (дев'ятсот п'ятдесята)"
 
замінити цифрами і словами 
     "900 (дев'ятисота)
      950 (дев'ятсот п'ятдесята)";
 
     2) в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого запасу України" виключити;
 
     3) у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити словами "Національний банк України також проводить".
 
     2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37):
 
     1) у статті 58:
 
     у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій";
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "Порядок і умови зберігання майна, на яке накладено арешт, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначаються Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо іншого майна - Міністерством юстиції України";
 
     2) у статті 61:
 
     у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій";
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України, а іншого майна - Кабінетом Міністрів України".
 
     3. Статтю 49 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 49. Зберігання золотого запасу
 
     Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1416-IVвгору