Про присвоєння найменування населеному пункту Костянтинівського району Донецької області
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 09.08.19911415-XII
Документ 1415-XII, поточна редакція — Прийняття від 09.08.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння найменування населеному пункту
Костянтинівського району Донецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст. 515 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Присвоїти населеному пункту Костянтинівському району
Донецької області найменування - село Червонозоряне.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 9 серпня 1991 року
N 1415-XIIвгору