Про заходи щодо стабілізації споживчого ринку
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.19981414
Документ 1414-98-п, поточна редакція — Прийняття від 10.09.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 1998 р. N 1414
Київ
Про заходи щодо стабілізації споживчого ринку

З метою стабілізації цін на споживчому ринку і посилення
боротьби з монопольними проявами та відповідно до статей 4 і 8
Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям за погодженням з територіальними відділеннями
Антимонопольного комітету запроваджувати на період до 1 жовтня
1998 р. державне регулювання цін (встановлення фіксованих та
граничних рівнів цін, торгівельних (постачальницько-збутових)
надбавок, нормативів рентабельності, введення обов'язкового
декларування їх зміни) на дизельне паливо, бензини марок А-72,
А-76 і А-80 у разі їх надмірного зростання.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
створити комісії з метою проведення оперативної роботи з
моніторингу цін із залученням фахівців державних інспекцій з
контролю за цінами, державних податкових адміністрацій, місцевих
органів Державного комітету у справах захисту прав споживачів,
органів державної статистики, територіальних відділень
Антимонопольного комітету та інших контролюючих органів.
3. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій щодекадно інформувати Кабінет Міністрів України про
вжиті заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку.
4. Антимонопольному комітету, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Державній інспекції з контролю за
цінами Міністерства економіки, Державному комітету у справах
захисту прав споживачів, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити передбачених законодавством заходів до
підприємців, які допустили порушення антимонопольного
законодавства, державної дисципліни цін та правил торгівлі.
5. Міністерству інформації, Міністерству економіки,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Антимонопольному комітету, Державному комітету статистики,
Державному комітету у справах захисту прав споживачів, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям посилити
роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації та постійно
інформувати населення про реальний стан на ринку споживчих
товарів.
6. У абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1998 р., N 17,
ст. 627) слова "міських рад" замінити словами "міських державних
адміністрацій".
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67вгору