Документ 1414-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо Державної спеціальної служби транспорту
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.600 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     2. Перше речення частини четвертої статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "інших утворених відповідно до законів України військових формувань" доповнити словами "та Державної спеціальної служби транспорту".
 
     3. Частину другу статті 401 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "відповідно до законів України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".
 
     4. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 8, ст. 66) після слів "законодавства України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".
 
     5. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
 
     1) частину четверту преамбули доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
 
     2) у частинах першій і третій статті 12 та статті 74 слова "головнокомандувача виду Збройних Сил України" у всіх відмінках і числах замінити словами "командувача виду Збройних Сил України" у відповідному відмінку і числі.
 
     6. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
 
     1) частину четверту вступу доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
 
     2) у статті 334 слово "головнокомандувачів" замінити словом "командувачів".
 
     7. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76):
 
     1) частину третю преамбули доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
 
     2) у частині другій статті 7 та частині п'ятій статті 8 слово "Головнокомандувач" у всіх відмінках замінити словом "Командувач" у відповідному відмінку;
 
     3) у статті 10 слово "головнокомандувачів" замінити словом "командувачів".
 
     8. Частину четверту преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту".
 
     9. У Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 22, ст. 199):
 
     1) статтю 8 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "визначає органи, які здійснюють державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу в органі управління Державною спеціальною службою транспорту, об'єднаних загонах, загонах, окремих загонах, підрозділах охорони, органах забезпечення, навчальному центрі, закладах, на підприємствах та в установах, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту".
 
     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
 
     2) статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Керівник центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у мирний час користується щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ) обсязі";
 
     3) частину першу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Керівник органу управління Державною спеціальною службою транспорту користується щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ) обсязі".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 2 червня 2009 року
N 1414-VIвгору