Document 1413-XII, valid, current version — Adoption on August 9, 1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст.514 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N
44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453,454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989
р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.
ст.59,60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367,
N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 11, ст.106 ) такі зміни і
доповнення:
1. У статті 221 слово і цифри "і 187" замінити цифрами і
словом "187 і 208-1".
2. У пункті 1 частини першої статті 255 : абзац другий після цифр "201" доповнити цифрами "208-1";
доповнити пункт абзацом такого змісту : "органів Державної інспекції УРСР по контролю за вивезенням
матеріальних цінностей".
3. Частину першу статті 294 після цифр "187" доповнити
цифрами "208-1".
4. Пункт 1 статті 313 після цифр "184" доповнити словом і
цифрами "статтею 208-1".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 9 серпня 1991 року
N 1413-XIIon top