Документ 1412-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 36 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.252 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 36 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) доповнити словами "а також
керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за
умовами конкурсу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1412-IVвгору