Документ 1409-98-п, поточна редакція — Редакція від 27.06.2003, підстава - 977-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 1998 р. N 1409
Київ
Про окремі питання розвитку селекції та насінництва
сільськогосподарських культур на сучасному етапі
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 ( 1106-99-п ) від 22.06.99
N 977 ( 977-2003-п ) від 27.06.2003 )

З метою розвитку національної селекції та насінництва
сільськогосподарських культур в умовах формування ринкових
відносин і задоволення загальнодержавних потреб у насінні та
садивному матеріалі Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 977
( 977-2003-п ) від 27.06.2003 )
2. Міністерству агропромислового комплексу разом з
Українською академією аграрних наук:
розробити і затвердити порядок ведення селекції і насінництва
сільськогосподарських культур;
вивчити питання щодо створення на базі однієї з
науково-дослідних установ Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення і внести до Кабінету Міністрів України відповідні
пропозиції.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1106
( 1106-99-п ) від 22.06.99 ) 3. Дозволити Державній акціонерній
компанії "Хліб України" використати для формування державного
насіннєвого страхового фонду кошти, отримані в установленому
порядку від повернення бюджетної позички, яка надавалася
відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29
грудня 1997 р. N 1476 ( 1476-97-п ).
Міністерству фінансів і Міністерству агропромислового
комплексу установити контроль за цільовим використанням цих
коштів.
4. Міністерству агропромислового комплексу і Державному
комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації вжити
заходів до закінчення поетапної акредитації в державній системі
УкрСЕПРО випробувальних лабораторій державних насіннєвих інспекцій
для проведення сертифікації насіння сільськогосподарських культур,
що імпортується.
5. Встановити, що кошти, отримувані державними насіннєвими
інспекціями за надання послуг, пов'язаних з сертифікацією насіння,
зараховуються на їх спеціальні рахунки і використовуються
відповідно до законодавства.
Міністерству агропромислового комплексу і Міністерству
фінансів розробити та затвердити порядок справляння та
використання цих коштів.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А. К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

( Порядок формування державного насіннєвого страхового фонду
втратив чинність на підставі Постанови КМ N 977 ( 977-2003-п ) від
27.06.2003 )

( Додаток до Порядку формування державного насіннєвого
страхового фонду втратив чинність на підставі Постанови КМ N 977
( 977-2003-п ) від 27.06.2003 )вгору