Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.20071401
Документ 1401-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 грудня 2007 р. N 1401
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2007 р. N 1401
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1349):
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри "з 1 січня 2007 р." замінити
словами і цифрами "з 1 січня 2008 р.";
абзац третій виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, без урахування податку на додану вартість,
збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової
надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання
та витрат на його реалізацію Національною акціонерною компанією
"Нафтогаз України" на рівні 934,7 гривні за 1 тис. куб. метрів;
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання без
урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
його транспортування, розподіл і постачання на рівні 934,7 гривні
за 1 тис. куб. метрів.";
2) доповнити постанову пунктом 9 такого змісту:
"9. Витрати Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" на реалізацію природного газу затверджуються
Міністерством палива та енергетики за погодженням з Міністерством
фінансів та Міністерством економіки.".вгору