Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 571
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.20071400
Документ 1400-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 грудня 2007 р. N 1400
Київ
Про доповнення постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 571

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити постановляючу частину постанови Кабінету
Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 571 ( 571-2006-п ) "Про
доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1323; 2007 р., N 26,
ст. 1052, N 69, ст. 2635) після абзацу п'ятого новим абзацом
такого змісту:
"особам, які постійно працюють або виконують службові
обов'язки у зоні відчуження, час роботи або служби зараховується
до стажу роботи і вислуги років у полуторному розмірі (в тому
числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і
показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими
і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. N 36 ( 36-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 4, ст. 102);".
У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим і восьмим.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33вгору