Документ 140-XII, поточна редакція — Прийняття від 02.08.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення місту Готвальд Харківської області
колишнього найменування Зміїв та Готвальдівському
району - Зміївський
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст. 475 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Відновити місту Готвальд Харківської області колишнє
найменування Зміїв та Готвальдівському району - Зміївський.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 серпня 1990 року
N 140-XIIвгору