Документ 140-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.03.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 140
Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2008 р., № 51, ст. 1693; 2011 р., № 20, ст. 829; 2012 р., № 3, ст. 89, № 7, ст. 249, № 91, ст. 3681; 2013 р., № 96, ст. 3552; 2014 р., № 70, ст. 1959; 2015 р., № 55, ст. 1795), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 140

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад

Доповнити Порядок пунктами 17-1-17-3 такого змісту:

“17-1. Закупівля послуг із санаторно-курортного лікування інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів.

Послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства за іншими нозологіями (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) закуповуються в межах виділених коштів пропорційно кількості таких осіб, узятих на облік для забезпечення путівками, згідно з договорами, укладеними із санаторно-курортними закладами, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та яким присвоєну вищу або першу акредитаційну категорію.

17-2. Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою 2507030 “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (відповідальний виконавець бюджетної програми);

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад.

Відповідальний виконавець за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє кошти, передбачені на оплату послуг із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства за іншими нозологіями (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), між Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які, у свою чергу, розподіляють зазначені кошти між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад пропорційно чисельності взятих на облік інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, які мають право на таке лікування.

Оплата послуг із санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад в установленому законодавством порядку на підставі укладених договорів та актів виконаних робіт.

17-3. Бюджетні кошти спрямовуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад на закупівлю:

послуг (путівок) із санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства;

послуг (путівок) без лікування в санаторно-курортних закладах для громадян, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку).”.вгору