Про відзначення нагородами України
Указ Президента України від 12.01.199814/98
Документ 14/98, поточна редакція — Прийняття від 12.01.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України

За багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльні
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
КАЗАКОВА - ректора Донецького державного медичного
Валерія Миколайовича університету, доктора медичних наук,
члена-кореспондента АМН України
КУЯНА - директора Тальнівського будівельно-
Івана Григоровича економічного коледжу, Черкаська область
САВЧЕНКА - учителя Українського фізико-математичного
Леоніда Мироновича ліцею Київського університету імені
Тараса Шевченка
СІЛІНА - ректора Технологічного університету
Радомира Івановича Поділля, доктора технічних наук,
професора, м. Хмельницький
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БОГАТИРЧУК - завідувачу відділу освіти виконкому
Світлані Кирилівні Рівненської міської ради
БУЛГАКОВУ - директорові Київського будівельного
Валерію Андрійовичу технікуму
МИХАЙЛЮКУ - завідувачу кафедри Української
Миколі Яковичу академії мистецтва, м. Київ
СТУДЕНЕЦЬ - деканові Київського державного
Галині Іванівні лінгвістичного університету
ЩОКІНУ - президентові Міжрегіональної академії
Георгію Васильовичу управління персоналом, м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ДЕЩИНСЬКОМУ - завідувачу кафедри Державного
Леонтію Євгеновичу університету "Львівська політехніка",
докторові історичних наук, професорові
ДУБОССАРСЬКІЙ - завідувачу кафедри Дніпропетровської
Зінаїді Михайлівні державної медичної академії, докторові
медичних наук, професорові
СІГАЛУ - завідувачу відділу Інституту газу НАН
Ісааку Яковичу України, докторові технічних наук,
професорові, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"
БОДНАРЧУКУ - директорові Інституту бджільництва
Леоніду Івановичу імені П.І. Прокоповича УААН, президентові
спілки пасічників України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 1998 року
N 14/98вгору