Документ 14/2007, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 22.03.2007, підстава - 205/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ скасовано на підставі Указу Президента
N 205/2007 ( 205/2007 ) від 14.03.2007 }
Про зупинення дії постанов Кабінету
Міністрів України від 10 січня 2007 року N 8 і N 9
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0002100-07 ) від 12.01.2007 }

Кабінет Міністрів України 10 січня 2007 року видав постанови
N 8 ( 8-2007-п ) "Про призначення Копитова С.М. заступником
Міністра внутрішніх справ України - директором департаменту
фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку" і N 9 ( 9-2007-п )
"Про призначення Попкова С.Є. заступником Міністра внутрішніх
справ України - начальником Головного штабу".
Названими постановами ( 8-2007-п, 9-2007-п ) Кабінету
Міністрів України призначено на посади заступників Міністра
внутрішніх справ України. Враховуючи, що основні завдання
Міністерства внутрішніх справ України і, відповідно, його
посадових осіб пов'язані з формуванням і реалізацією державної
політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань, охорони
громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, зазначені
рішення Кабінету Міністрів України прийнято на порушення
конституційних повноважень Президента України щодо забезпечення
національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і
свобод людини і громадянина, передбачених частиною другою статті
102, пунктами 1 і 17 частини першої статті 106 Основного Закону
України ( 254к/96-ВР ), на порушення Указу Президента України від
4 грудня 2006 року N 1025 ( 1025/2006 ) "Про Перелік посад
керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів
дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які
погоджуються з Президентом України", яким передбачено погодження з
главою держави кандидатур для призначення, зокрема, на посаду
заступника Міністра внутрішніх справ України.
Тим самим Кабінет Міністрів України проігнорував і норми
частини третьої статті 106, частини третьої статті 113, пункту 1
статті 116 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до яких
укази Президента України, видані на основі та на виконання
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), є обов'язковими до
виконання на території України, Кабінет Міністрів України має
керуватися у своїй діяльності Конституцією України ( 254к/96-ВР )
та прийнятими відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
указами Президента України, на Кабінет Міністрів України покладено
забезпечення виконання, зокрема, актів Президента України.
За таких обставин видаючи зазначені постанови ( 8-2007-п,
9-2007-п ), Кабінет Міністрів України діяв усупереч статті 8
Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якою нормативно-правові
акти приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
повинні відповідати їй.
Ураховуючи наведене та відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію:
постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року
N 8 ( 8-2007-п ) "Про призначення Копитова С.М. заступником
Міністра внутрішніх справ України - директором департаменту
фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку";
постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року
N 9 ( 9-2007-п ) "Про призначення Попкова С.Є. заступником
Міністра внутрішніх справ України - начальником Головного штабу".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2007 року
N 14/2007вгору