Про звільнення Євграфова П.Б. з посади судді Конституційного Суду України
Постанова Верховної Ради України від 20.07.200614-V
Документ 14-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Євграфова П.Б.
з посади судді Конституційного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 32, ст.275 )

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85, пункту 9
частини п'ятої статті 126 та статті 149 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Звільнити Євграфова Павла Борисовича з посади судді
Конституційного Суду України ( 379/97-ВР ) у зв'язку з поданням
заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 липня 2006 року
N 14-Vвгору