Документ 1398-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1398
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних
будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України
( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ N 1557
( 1557-2003-п ) від 02.10.2003 )
( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 1481
( 1481-2004-п ) від 04.11.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 37
( 37-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 434 ( 434-2005-п ) від 08.06.2005 )
( Дію Постанови поширено на Управління адміністративними
будинками Державного управління справами, Управління
санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці
Крим Державного управління справами та Управління
адміністративними будинками Управління справами
Апарату Верховної Ради України згідно з Постановою КМ
N 434 ( 434-2005-п ) від 08.06.2005 )
( У назві, тексті та додатку до постанови слова "Господарського
управління" замінено словами "Господарсько-фінансового
департаменту" згідно з Постановою КМ N 434 ( 434-2005-п )
від 08.06.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України згідно з додатком.
Інші умови оплати праці керівних працівників і спеціалістів
зазначеного Управління установлюються відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469, N 51,
ст. 2541; 2000 р., N 22, ст. 905).
2. Міністерству праці та соціальної політики привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1398
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Начальник управління 320
Завідуючий відділом 290
Заступник завідуючого відділом 270
Завідуючий сектором 270
Головний спеціаліст 240
Провідний спеціаліст 190
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115
Примітка. У разі коли встановлені відповідно до цієї постанови
посадові оклади нижчі від діючих, працівникам на період
роботи в установі на посаді, яку вони займають,
зберігається діючий розмір посадового окладу.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 434
( 434-2005-п ) від 08.06.2005 )вгору