Про затвердження Положення про національного повітряного перевізника
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 15.11.19961397
Документ 1397-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 листопада 1996 р. N 1397
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про затвердження Положення про національного
повітряного перевізника
З метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб
держави в авіаційних перевезеннях та підвищення рівня
конкурентоспроможності вітчизняних авіапідприємств на міжнародному
ринку транспортних послуг Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про національного повітряного
перевізника (додається).
2. Міністерству транспорту разом з Антимонопольним комітетом
в місячний термін підготувати та внести Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо національних повітряних перевізників
України.
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 1996 р. N 1397
ПОЛОЖЕННЯ
про національного повітряного перевізника
1. Запровадження для авіаційних підприємств статусу
національного повітряного перевізника передбачає створення умов
для поліпшення транспортних зв'язків України з іншими державами та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних авіапідприємств на
міжнародному ринку транспортних послуг.
2. Статус національного повітряного перевізника може бути
наданий авіаційному підприємству, якщо: воно є юридичною особою згідно із законодавством України і
основним видом діяльності його є авіаційні перевезення; більш як 50 відсотків належного йому майна перебуває у
державній власності; його діяльність повністю відповідає вимогам Повітряного
кодексу України ( 3167-12 ); повітряні судна, які експлуатуються ним на повітряних трасах,
відповідають міжнародним технічним вимогам; воно має власний сертифікат експлуатанта, товарний знак,
трилітерний код ІКАО, телефонну позначку та власну перевізну
документацію; протягом останніх трьох років не має тяжких порушень щодо
виконання польотів згідно з офіційними повідомленнями.
3. Надання авіаційному підприємству статусу національного
повітряного перевізника здійснюється на конкурсних засадах за
поданням Мінтрансу на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
4. Національний повітряний перевізник має право брати участь
в обговоренні питань про вдосконалення повітряних перевезень і
вносити Мінтрансу та іншим міністерствам і відомствам пропозиції з
цих питань.
5. Національний повітряний перевізник зобов'язаний
забезпечувати: першочергове виконання обов'язків, що випливають із
міжнародних договорів України, замовлень та окремих завдань
Кабінету Міністрів України на повітряні перевезення; належний рівень безпеки польотів, авіаційної та екологічної
безпеки, регулярності польотів та культури обслуговування.
6. Авіаційне підприємство, якому надано статус національного
повітряного перевізника, може бути позбавлене цього статусу у разі
недодержання ним вимог пункту 2 цього Положення або невиконання
зобов'язань, визначених у пункті 5 цього Положення. Рішення про позбавлення статусу національного повітряного
перевізника приймається в тому ж порядку, що і про його надання.вгору