Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.20011396
Документ 1396-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2001
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 551-2012-п. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1396
Київ
 
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

 
     Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1396
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
     1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1993 р. N 1010 ( 1010-93-п ) "Про тривалість робочого дня працівників апарату органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого тижня" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 94):
 
     а) назву викласти у такій редакції:
 
"Про тривалість робочого дня для працівників органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування";
 
     б) у пункті 1 слова "органам державної виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям, місцевим Радам народних депутатів та їх органам" замінити словами "органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування".
 
     2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 250 ( 250-94-п ) "Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 202):
 
     а) назву викласти у такій редакції:
 
"Про порядок і умови надання державним службовцям,
посадовим особам місцевого самоврядування
додаткових оплачуваних відпусток";
 
     б) преамбулу після слів "Про державну службу" доповнити словами і цифрами "та статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 );
 
     в) у пункті 1:
 
     абзац другий після слів і цифр "стаж державної служби понад 10 років" доповнити словами і цифрами "посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах понад 10 років";
 
     абзац третій після слів "державним службовцям" доповнити словами "посадовим особам місцевого самоврядування".вгору