Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.20011396
Документ 1396-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2001
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 551-2012-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1396
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1396
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня
1993 р. N 1010 ( 1010-93-п ) "Про тривалість робочого дня
працівників апарату органів державної виконавчої влади, місцевих
Рад народних депутатів у зв'язку з встановленням 40-годинного
робочого тижня" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 94):
а) назву викласти у такій редакції:
"Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування";
б) у пункті 1 слова "органам державної виконавчої влади та
місцевим державним адміністраціям, місцевим Радам народних
депутатів та їх органам" замінити словами "органам виконавчої
влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1994 р. N 250 ( 250-94-п ) "Про порядок і умови надання державним
службовцям додаткових оплачуваних відпусток" (ЗП України, 1994 р.,
N 8, ст. 202):
а) назву викласти у такій редакції:
"Про порядок і умови надання державним службовцям,
посадовим особам місцевого самоврядування
додаткових оплачуваних відпусток";
б) преамбулу після слів "Про державну службу" доповнити
словами і цифрами "та статті 21 Закону України "Про службу в
органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 );
в) у пункті 1:
абзац другий після слів і цифр "стаж державної служби понад
10 років" доповнити словами і цифрами "посадовим особам місцевого
самоврядування, які мають стаж служби в цих органах понад
10 років";
абзац третій після слів "державним службовцям" доповнити
словами "посадовим особам місцевого самоврядування".вгору