Документ 1393-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання в повній мірі функцій
державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 40, ст.579 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У частині другій статті 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України".
 
     2. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):
 
     1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
     "Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють органи виконавчої влади згідно із законодавством України";
 
     2) у статті 25:
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України призначає Кабінет Міністрів України";
 
     у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "Головного державного інспектора України з ядерної безпеки" та "Головному державному інспектору України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України" у відповідному відмінку.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1393-VIвгору